Sverige fortsätter tappa mark vad gäller hbtq-rättigheter

RFSL

Idag, den 17 maj, släpper ILGA Europa sin årliga rapport Rainbow Europe om situationen för hbtq-personers mänskliga rättigheter i Europa. I årets rapport behåller Sverige sin tolfteplacering men uppfyller nu bara 60 procent av de krav som motsvarar "best practice". Detta är en försämring med fem procentenheter jämfört med 2016.

Idag släpper ILGA Europa sin årliga rapport Rainbow Europe om situationen för hbtq-personers mänskliga rättigheter i Europa. I årets rapport behåller Sverige sin tolfteplacering men uppfyller nu bara 60 procent av de krav som motsvarar så kallad “best practice”. Detta är en försämring med fem procentenheter jämfört med 2016.

Sedan ILGA Europa började granska situationen för hbtq-personers rättigheter i Europa har Sverige fallit från att de två första åren inneha ledarpositionen och definiera “best practice” till en nivå som ligger strax över godkänt

– Det är uppenbart att svenska politikers arbete för att stärka hbtq-personers rättigheter har avstannat. Vi har väntat länge på en modernisering av vår ålderdomliga könstillhörighetslag, att påtvingade medicinska ingrepp på intersexpersoner förbjuds och att hbtq-flyktingar ges rättssäkra prövningar av sina asylansökningar. Nu måste svenska politiker agera, säger Magnus Kolsjö, tillförordnad förbundsordförande för RFSL.

ILGA Europa publicerar sedan 2009 en årlig jämförelse av situationen för hbtq-personers rättigheter i Europa, sedan 2011 publiceras en mer omfattande rapport. Rapporten utgår från vad som för närvarande anses vara “best practice” och har gått från att bedöma 13 faktorer 2009 till 58 faktorer i år. Det är sex fler än förra året. Bland annat så granskas nu intersexpersoners rättigheter i mer detalj och jämförelsen tar även hänsyn till om ett land infört förbud mot så kallad konverteringsterapi.

– Vad gäller intersexpersoners rättigheter har Sverige inte vidagit en enda av de åtgärder som bedöms som “best practice”. Intersexpersoner utsätts fortfarande för kroppsliga ingrepp och behandlingar som inte är medicinskt motiverade mot sin vilja och de saknar uttryckligt skydd mot diskriminering och hatbrott. Regeringen måste genast agera för att få stopp på de övergrepp som påtvingade kroppsliga behandlingar innebär, säger Magnus Kolsjö.

ILGA Europa rekommenderar Sverige att:

  • Uppdatera lagar och regler gällande juridiskt erkännande av kön för att säkerställa att processen är baserad på självbestämmande och är fri från kränkande krav, som exempelvis medicinsk diagnos och kirurgisk- eller medicinsk intervention.
  • Förbjuda medicinskt ingripande på minderåriga intersexpersoner när insatsen inte är medicinsk nödvändig och kan undvikas eller skjutas upp tills personen kan ge ett informerat samtycke.
  • Introducera och genomföra lagstiftning och policys gällande asyl som garanterar ett effektivt skydd för personer som söker asyl på grund av sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könskarakteristika.

ILGA Europa är International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) regionala organisation i Europa. ILGA Europa är en internationell icke-statlig paraplyorganisation som består av 490 organisationer från 45 europeiska länder. ILGA Europa bildades som en separat regional organisation av ILGA och en självständig juridisk enhet 1996. ILGA bildades 1978.