Svara på enkäten om rasism inom RFSL

RFSL

För RFSL som medlemsorganisation är det viktigt att alla medlemmar kan delta i en trygg och inkluderande verksamhet. Inom projektet "Hbtq-personers erfarenheter av rasism" skickar vi nu ut en enkät i syfte att reda på hur RFSL upplevs som antirasistisk organisation.

För RFSL som medlemsorganisation är det viktigt att alla medlemmar kan delta i en trygg och inkluderande verksamhet.

Som ett steg i att nå detta har RFSL sedan några år tillbaka en antirasistisk handlingsplan som ställer krav på organisationen att kontinuerligt arbeta internt med att bekämpa rasistiska strukturer.

Inom projektet ”Hbtq-personers erfarenheter av rasism” skickar vi nu ut en enkät i syfte att reda på hur RFSL upplevs som antirasistisk organisation. Enkäten innehåller frågor om bemötande, inkludering, och representation, vilka erfarenheter som finns av att utsättas för eller bevittna rasism inom RFSL, samt huruvida RFSL driver antirasistiska frågor.

Enkäten riktar sig till dig som har varit i kontakt med RFSL vid något tidigare tillfälle och därmed kan svara på frågor om hur du upplever RFSL som organisation. Hjälp oss gärna att sprida enkäten vidare till andra!

Deadline för att svara är 24 juni. Tack för din medverkan!

Svara på enkäten här