Stora brister i förslag till ny lag om könstillhörighet

RFSL

Regeringen har lämnat ett förslag på ny könstillhörighetslag till lagrådet, vilket är det sista steget innan en proposition kan läggas till riksdagen. RFSL och RFSL Ungdom välkomnar att regeringen äntligen agerar men är kritiska till flera delar i lagförslaget.

Förslaget från regeringen innebär bland annat att det blir enklare att ändra sitt juridiska kön. Samtidigt kommer det fortsatt krävas en medicinsk prövning av könsidentiteten, hos legitimerad läkare eller psykolog. Den enskildes självidentifikation kommer alltså inte vara styrande för ändring av juridiskt kön. Ändring av juridiskt kön ska dock kunna ske utan väntetid och bli rättsligt styrande.

– Det är välkommet att regeringen äntligen agerar. Men transpersoner kommer fortsatt behöva gå till vården för att få tillstånd att ändra sitt juridiska kön, vilket är en stor besvikelse, säger RFSL:s förbundsordförande Trifa Shakely.

Att ändra sitt juridiska kön blir alltså inte den enkla process som så många efterfrågat. I förslaget anges att risken för missbruk väger tyngre än att den enskilde fullt ut ska kunna få bestämma över sitt juridiska kön. Erfarenheter från andra länder som infört lagstiftning baserad på självidentifikation, som Norge och Danmark, visar inte på missbruk i någon större omfattning. I förslaget är även åldersgränsen satt till 16 år jämfört med tidigare förslag om 12 år med målsmans tillstånd.

– Vi är inte nöjda med förslaget. Rättigheter tar lång tid att bygga upp. Vi kommer fortsätta arbetet för en lagstiftning som fullt ut utgår ifrån självidentifikation, säger RFSL Ungdoms förbundsordförande Elias Fjellander.