Stämmer staten i föräldraärende

RFSL

Svensk lag gör fortfarande stor skillnad mellan barn till olikkönade och samkönade föräldrapar som är svenska medborgare men bosatta utomlands. Diskriminerande menar bland annat RFSL, som nu tar frågan till Europadomstolen. 

Petra Nordqvist är svensk medborgare och bosatt i Storbritannien. Tillsammans med sin fru Lindsay Manning, som är brittisk medborgare, är hon enligt brittisk lag förälder och vårdnadshavare till två barn, Emma och Theo. I Sverige räknas Petra däremot endast som förälder till Emma, som är parets äldsta barn och som hon själv fött. 

När Petra och Lindsay 2017 vände sig till Skatteverket för att anmäla att paret fått ytterligare ett barn, som Lindsay fött, fick de svaret att Theo i motsats till Emma inte kan registreras som Petras barn i Sverige. Theo kan därför inte heller bli svensk medborgare. Ett faderskap skulle i motsvarande fall ha registrerats utan problem om paret varit olikkönat och parets barn skulle då också ha blivit svensk medborgare. Detta oavsett hur barnet blivit till. 

– Svenska staten väljer att beröva mig på ett av mina barn, och min son på en av sina mammor. På så sätt berövas han också sitt svenska medborgarskap. Det är förskräckligt och kränkande att ett modernt samhälle som säger sig vara emot diskriminering på grund av sexuell läggning faktiskt medvetet diskriminerar samkönade par när det gäller föräldraskap, säger Petra Nordqvist.  

För att Petra ska räknas som förälder åt Theo även i Sverige behöver hon adoptera honom. Men det kan hon varken göra i Storbritannien där föräldraskapet redan är fastställt eller i Sverige, om inte paret flyttar hit.  

Efter att RFSL med hjälp av juristen Kerstin Burman överklagat Skatteverkets beslut ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen, som i januari i år beslutade att inte ta upp överklagandet till prövning, tas nu frågan vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. 

– Flera liknande fall har under de senaste åren drivits i de svenska Förvaltningsdomstolarna, men ännu har vi inte sett någon vägledande dom i frågan. Att inte erkänna ett redan fastställt föräldraskap för att föräldrarna är ett samkönat par är enligt vår mening diskriminering och därför vill vi nu att frågan prövas av Europadomstolen, säger Sandra Ehne, förbundsordförande för RFSL. 

Tas fallet upp i Europadomstolen blir det första gången frågan prövas där. Europadomstolen kommer i så fall ta ställning till om Sverige, genom att vägra registrera Theo som Petras barn, gör sig skyldig till diskriminering på grund av sexuell läggning, vilket strider mot Europakonventionen artikel 14 och den svenska regeringsformen. Paret argumenterar också för att vägran att registrera barnet inskränker rätten till privat- och familjeliv, enligt Europakonventionens artikel 8.

 

Fotnot: Petras och Lindsays barn heter egentligen något annat.