Svenskarna positiva till ny lag om könstillhörighet

RFSL

En ny undersökning från RFSL visar att majoriteten av den svenska befolkningen ställer sig positiva till en ny könstillhörighetslag. Lagen är viktig för många transpersoner då den reglerar hur det går till att ändra sitt kön i folkbokföringen.

Regeringen har i dagarna presenterat ett utkast på en ny lag. Lagförslaget bygger på självbestämmande och innebär att vuxna själva får bestämma om ändring av sitt juridiska kön. Förslaget omfattar även att unga över 12 år kan ansöka om nytt juridiskt kön med målsmans tillstånd. Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2024. Regeringen har lovat att en ny lag ska kunna klubbas av riksdagen innan riksdagsvalet 2022.

En ny opinionsundersökning från RFSL visar att en majoritet av svenska folket är för en ny könstillhörighetslag. Undersökningen, som är gjord av Kantar Sifo på uppdrag av RFSL, slår fast att 61 procent tycker att vuxna personer själva borde få bestämma sitt juridiska kön. I undersökningen har ett representativt urval av befolkningen på 1000 personer tillfrågats. Kvinnor är generellt mer positiva än män, i övrigt tycker befolkningen relativt lika oavsett både ålder och bostadsort. 33 procent är helt eller delvis negativt inställda och cirka 6 procent vet inte vad de tycker i frågan.

– En ny könstillhörighetslag är den frihetsreform som legat högst upp på RFSL:s prioritetslista sedan tvångssteriliseringarna av transpersoner stoppades 2013. Det är på tiden att vi får en könstillhörighetslag som vi kan vara stolta över, en lag som ger transpersoner självbestämmande och respekt, säger Cal Orre, samhällspolitiskt ansvarig på RFSL.

Dagens lagstiftning tillkom 1972. I dagsläget, för att få ändra juridiskt kön, krävs det att en person söker sig till en könsutredningsklinik för att få en psykiatrisk diagnos. Sedan, efter ett par års väntan, kan en ansökan om nytt juridiskt kön skickas till Socialstyrelsens Rättsliga Råd. Rådet läser journalen ingående och avgör om personen ska få ändra sitt juridiska kön.

Flera andra länder har redan infört en lag som ger personer möjlighet att själva bestämma om en ändring av juridiskt kön. Bland dem som tagit steget och infört nya könstillhörighetslagar finns bland annat Norge och Danmark. I Norge får alla som är äldre än 6 år ändra juridiskt kön med målsmans godkännande och i Danmark kan vuxna ändra sitt juridiska kön utifrån självidentifikation. I de här länderna är det cirka 200-300 personer om året som ansöker om nytt juridiskt kön.

– Det är tydligt att majoriteten av svenska folket är redo för en ny lag. Det här skulle innebära ett stort steg framåt för transpersoners rättigheter, säger Jêran Rostam, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Sifo-undersökningen hittar du här (pdf)