RFSL:s årsrapport 2021

RFSL

Äntligen är den här! RFSL:s årsrapport från 2021 har ett internationellt fokus. I den kan du bland annat läsa om transaktivism i Kenya, RFSL:s påverkansarbete i FN och du kan även se en karta med internationella aktiviteter från verksamhetsåret.

Förutom flera spännande artiklar om vårt internationella arbete har vi såklart tagit med berättelser från andra delar av vår verksamhet, till exempel vårt seniorprojekt och arbetet med asyl och migration. I årsrapporten kan du även läsa om vårt medlemsrekord 2021 och om viktigt arbete som våra avdelningar gör.

Du hittar årsrapporten här.