RFSL uppmanar till utredning efter attack under Odesa Pride

RFSL

Den 30 augusti attackerades medlemmar i Gay Alliance Ukraine, som är RFSL:s partnerorganisation i projektet Eastern Coalition for LGBTQ Eguality: Moving Forward, under förberedelserna av en demonstration under Odesa Pride. På grund av polisens bristande hantering skadades flera aktivister. Tio dagar efter attacken har någon utredning fortfarande inte inletts. RFSL står i solidaritet med de ukrainska hbtq-aktivisterna och uppmanar i ett uttalande de lokala myndigheterna att snarast utreda händelsen och ställa de skyldiga inför rätta.

Mot bakgrund av bl.a. det våldsamma angreppet i Odessa mot aktivister i Gay Alliance Ukraine har Europaparlamentets Intergroup on LGBT Rights skrivit ett öppet brev till borgmästarna i Charkiv och Zaporizhia inför Pridefiranden i dessa båda ukrainska städer. Detta för att uppmana till att garantera att Pridefirandena där (den 13 respektive 20 september) kan genomföras i enlighet med respekten för rätten till att fredligt samlas och att myndigheterna tillhandahåller ”ett effektivt och tillräckligt skydd av polisen”.

RFSL:s uttalande i dess helhet med anledning av den av polisen ännu ej utredda attacken mot Odesa Pride lyder:

RFSL, Riksförbundet för hbtqi-personers rättigheter, uppmanar ukrainska myndigheter att utreda attacken mot hbtq-aktivister som deltog i Odesa Pride den 30 augusti.

Den 30 augusti attackerades medlemmar av RFSL:s partnerorganisation Gay Alliance Ukraine (GAU) under förberedelserna inför en demonstration på Odesa Pride. På grund av bristfälligt polisingripande skadades flera aktivister, och efter tio dagar har ingen utredning ännu påbörjats. RFSL står i solidaritet med de ukrainska hbtq-aktivisterna och uppmanar det lokala rättsväsendet att effektivt undersöka händelsen och ställa de skyldiga inför rätta.

När medlemmar och volontärer knutna till Gay Alliance Ukraine förberedde sig för en demonstration inom Odesa Pride den 30 augusti organiserade den ukrainska högerextremistiska rörelsen Tradition and Order en stor motprotest med uppskattningsvis 200 av sina medlemmar. Strax efter att motdemonstrationen hade startat tog sig en grupp på 30 högerextremister till området där GAU:s medlemmar och aktivister gjorde sina förberedelser och inledde en attack.

Gärningsmännen, som var beväpnade med pinnar, batonger och pepparsprej, skadade flera personer. De allvarligaste skadorna var brännsår i ansikte och på händer orsakade av en oidentifierad vätska (som gärningsmännen hällde ur flaskor) och en hjärnskakning, liksom skador på överkropp och ben.

Polisen, som tidigare hade försäkrat organisatörerna av Odesa Pride att riskerna var minimala och att nödvändiga säkerhetsåtgärder skulle vidtas, misslyckades med att ingripa på ett tidigt stadium och ställa gärningsmännen inför rätta. Istället anklagades hbtq-aktivister för att ha ”provocerat fram våld” och förvägrades hjälp att evakuera. Efter att den våldsamma motprotesten pågått i en och en halv timme lyckades GAU:s medlemmar mobilisera vänner och allierade som hjälpte till att flytta utrustning och människor till säkerhet med hjälp av privata färdmedel.

Enligt polisuttalandet kvarhölls 16 inledningsvis gärningsmän, men de flesta av dem släpptes efter att ha åtalats för administrativa överträdelser, såsom ringa huliganism och ohörsamhet gentemot polisen. En person utreds för att ha misshandlat en polis. De allvarliga skador offren åsamkats avspeglas inte i gärningsmännens åtalspunkter. Sju personer anmälde händelsen och fyra personer genomgick en rättsmedicinsk undersökning för att dokumentera de skador de fått under attacken. Trots detta bevismaterial har ingen utredning påbörjats och polisen vägrar att träffa organisationen som representerar de misshandlade.

RFSL är chockerade över denna händelseutveckling, speciellt mot bakgrund av den positiva erfarenheten från förra årets Odesa Pride där vi kunde se hur en samarbetsvillig polisstyrka kan göra skillnad när det gäller att skydda människors rätt till fredliga sammankomster utifrån den ukrainska författningen.

Vi uppmanar myndigheterna i Odessa att genomföra en grundlig utredning av attacken och ställa alla gärningsmän inför rätta. Vi uppmanar också polisen att analysera kvaliteten på skyddsutredningen som utfördes innan attacken likväl som vad som skedde på plats, för att kunna identifiera områden som kan förbättras och vilka möjliga rättighetsbrott som kan ha begåtts av brottsbekämpare.