RFSL ställer krav på feministisk asyl

RFSL

Tillsammans med en rad andra organisationer ställer RFSL krav på ett effektivt erkännande av de specifika asylskälen för kvinnor, flickor och hbtqia+-personer. Idag lanserar vi en namninsamling som är öppen i sex månader. Läs vårt gemensamma uttalande nedan och skriv under du också!

Skriv under här.

För ett effektivt erkännande av de specifika asylskälen för kvinnor, flickor och hbtqia+-personer

Sexuellt- och könsrelaterat våld – inklusive våld i hemmet, sexuellt utnyttjande, tvångsäktenskap, könsstympning, trafficking, diskriminerande lagar, förskjutande, fråntagandet av barn – utgör skäl för kvinnor, flickor och hbtqia+-personer att fly från sina länder och söka asyl i Europa.

Att fly, att ge sig av, innebär nästan regelmässigt att utsätta sig för våld och utnyttjande längs migrationsvägen: att utsättas för sexuellt våld av smugglare eller i flyktingläger, sexuellt utnyttjande eller tvångsarbete och fångenskap i trafficking-nätverk i transitländer – inklusive europeiska länder – hot, trauma och att sätta sina barn i fara. Asylförfarandet vid ankomsten i Europa är otillräckligt och mottagandet är ovärdigt!

Sedan 2008 har Europarådets konvention om bekämpande av människohandel fastslagit EU-ländernas förpliktelse att ta emot personer utsatta för trafficking i Europa, och att vidta de åtgärder som krävs för detta.

2011 utökade Istanbulkonventionen, som skrevs under av alla europeiska länder, asylgrunderna som fastslagits i Genèvekonventionen till att innefatta könsrelaterad förföljelse och våld mot kvinnor: i dessa fall är internationellt skydd en rättighet!

Men i praktiken respekterar de europeiska länderna sina skyldigheter: asylskäl som rör könsrelaterat våld tas inte i beaktande, antingen på grund av att man under asylintervjuer och asylbedömningar inte ringar in detta specifika våld, eller på grund av att dessa skyldigheter ignoreras av representanterna för de nationella myndigheterna.

Vi aktivister som bor i Europa vill att detta förändras. Vi vill inte att människor som är offer för könsrelaterat våld ska behandlas som oönskade istället för att beskyddas. Vi vill att europeiska ledare ska höra våra röster så att kvinnors, flickors och hbtqia+-personers specifika asylskäl erkänns. Idag, den 11 november 2021, uppmanar vi Europas folk att stödja vårt medborgarinitiativ genom att skriva under det europeiska uppropet som finns på flera olika språk på webbsidan www.feministasylum.org.

Uppropet riktar sig till EU-kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska rådet och alla nationella regeringar i Schengenområdet. Det kräver att konkreta åtgärder vidtas för att säkerställa att internationella konventioner som skrivs under i Europa och Schengenområdet inte enbart existerar på papperet.

Vi kräver:

  • Att de nödvändiga åtgärder som krävs för etablerandet av lämpliga processer och strukturer för ett effektivt erkännande av kvinnors, flickors och hbtqia+-personers särskilda asylskäl tas fram av EU-kommissionen och nationella regeringar;
  • att en effektiv implementering av Istanbulkonventionen och konventionen om bekämpande av människohandel garanteras genom etablerandet av en tillsynsstruktur, så att offer för könsrelaterat våld erkänns, stöds och ges internationellt skydd;
  • att rättsliga kanaler för kvinnor, flickor och hbtqia+-personer som söker asyl i Europa underlättas.

Detta upprop utlyses av koalitionen Feminist Asylum, som redan inkluderar rörelser, kollektiv, organisationer, partier och fackförbund engagerade i kampen för migranters rättigheter och kvinnors och hbtqia+-personers rättigheter.

Underskriftskampanjen kommer att pågå under 6 månader så att andra medborgarkollektiv, men också enskilda individer, kan göra sina röster hörda och visa sitt stöd för att få ett slut på utestängningspolitiken i de europeiska länderna.

De europeiska länderna har möjlighet att vara asylländer värda namnet. Alla som utsatts för könsrelaterat- och sexuellt våld i sitt land eller på väg till exil måste beviljas asyl och ges ett mottagande som tillåter dem att återuppbygga sitt liv i säker- och trygghet. Vi vägrar att vara medskyldiga till den utestängningspolitik och död som drabbar några av de mest utsatta personerna i vår värld. Vi kommer inte att ge upp kampen för de grundläggande rättigheterna för hbtqia+-personer runtom i världen att leva i värdighet och säkerhet.

Coalition Feminist Asylum-Pétition féministe européenne