Rainbow Academy – en ny digital läroplattform om RFSL och hbtqi

RFSL

Den 17 juni lanserade RFSL Utbildning Rainbow Academy, en ny digital plattform för lärande om inkludering och organisering inom hbtqi-communityt. Vi har ställt några frågor till Alex Apelman, som har varit med och tagit fram Rainbow Academy.

Vad är tanken med Rainbow Academy? 

Idén med Rainbow Academy är att alla som är aktiva inom RFSL på ett enkelt sätt ska ha tillgång till utbildning inom RFSL:s olika verksamhetsområden och där en kan följa sin egen kunskapsutveckling. Rainbow Academy ska bli ett organisationsbibliotek där en kan hitta utbildningar om till exempel

  • hur man startar en RFSL avdelning
  • hur RFSL utbildar om normkritik
  • information om O=O (omätbar hiv = oöverförbar hiv)
  • hur en genomför pronomenrundor 

Det kommer även att finnas en hel utbildningsserie på engelska. Detta är en del av att ta RFSL in i den digitala samtiden.

När lanseras sajten? Vad händer i framtiden? 

Lansering sker i samband med RFSL:s vårkonferens den 17/6. Information kommer att gå ut till medlemmar, avdelningar, förtroendevalda och anställda. Under hösten kommer vi att fortsätta utveckla innehållet på sajten genom fler utbildningar. Vi kommer också involvera avdelningarna, då vi kommer presentera projektet mer ingående och utbilda avdelningarna i att ta fram egna utbildningar för Rainbow Academy. Vi bygger Rainbow Academy tillsammans!

Vilken format har utbildningarna på Rainbow Academy?

Lärandet kan ske genom en utbildning vid enstaka tillfällen men en kan även gå en hel utbildningsserie. 

Varje enskild utbildning har en presentationstext, en utbildningsvideo som följs av två utbildningsfrågor.     

Varför lanseras Rainbow Academy nu? 

Det har länge efterfrågats fler sätt att utbilda sig inom RFSL och då med fokus på det egna lärandet i digital form. Detta behov har markant ökat under pandemin och vi har alla blivit mer digitalt vana. Digitaliseringen är här för att stanna och RFSL vill fortsatt vara en ledande kunskapsorganisationen inom hbtqi och inkludering. Därför behöver vi en digital utbildningsplattform som alla delar av RFSL kan och vill ta del av – så stärker vi organiseringen inom hbtqi-communityt i samhället.   

Vad hoppas ni på att Rainbow Academy ska åstadkomma? 

Rainbow Academy ska bli platsen där alla medlemmar, förtroendevalda, aktivister och anställda tillgodoser sitt behov av utbildning, inspiration och personligt lärande. Drömmen är att det ska bli ett gigantiskt bibliotek som vi alla bidragit till som i slutändan stärker hela hbtqi-commmunityt.

 

PRAKTISK INFORMATION:

Alla medlemmar, förtroendevalda, aktivister och anställda inom RFSL kan komma åt innehållet från och med den 17/6. Det är bara att gå till www.rainbowacademy.se och logga in med sina medlemsuppgifter. Är man inte medlem går det bra att fylla i kontaktformuläret som finns på sidan.