Orimligt med sex månaders karenstid för blodgivning

RFSL

Karenstiden att lämna blod sänks till sex månader för män som har sex med män. RFSL tycker att tiden borde sänkas till tre månader och är besvikna över de nya reglerna.

Idag presenterar Socialstyrelsen nya blodgivningsregler. Förra året gick ett förslag ut på remiss om att karenstiderna för män som har sex med män och andra riskgrupper skulle sänkas till fyra månader. Efter kritik från flera regioner backar man nu och fastställer karenstiden till sex månader. Utredningen om de nya blodgivningsreglerna har pågått sedan 2017 och idag kom förslaget.

Socialstyrelsen anser att en ny testmetod behöver införas, så kallade NAT-tester, för att karenstiden ska kunna sänkas ytterligare. Resten av EU:s länder har redan infört NAT-testning. Trots det väljer Socialstyrelsen att inte kräva att det införs i Sverige eftersom regionerna har kritiserat den ökade kostnaden som det skulle innebära.

– Vi är mycket besvikna. Vi tycker att karenstiden borde kunna sänkas till 3 månader även utan NAT-tester och att det behövs en utredning som undersöker om blodgivningsreglerna skulle kunna baseras på en individuell bedömning av risk, säger Deidre Palacios.

Redan 2009 kom Socialstyrelsen med förslaget att sänka karenstiden till sex månader. Då valde man att inte gå vidare med det på grund av kritik från regionerna. Nu 12 år senare införs det. 

Socialstyrelsen säger att de vill samarbeta med Folkhälsomyndigheten framöver för att utreda möjligheten att införa individuella riskbedömningar.

– Socialstyrelsen borde ha kommit längre än så här. De har haft fyra år på sig att utreda individuella riskbedömningar, men det har man inte gjort. Vi är rädda att det kommer att ta ytterligare 12 år innan vi ser ytterligare förbättringar, säger Deidre Palacios.

Läs mer om de nya föreskrifterna på Socialstyrelsens hemsida