Öppet brev: Folkhälsomyndigheten slår undan benen för RFSL:s hivprevention

RFSL

Folkhälsomyndigheten har plötsligt dragit ner anslagen för hivprevention riktad till män som har sex med män. RFSL:s förbund och flera avdelningar har fått stora neddragningar och/eller viktiga delar av verksamheten kapad. Nu vill RFSL träffa Folkhälsomyndighetens nya generaldirektör Karin Tegmark Wisell för att diskutera hur det kunde bli så här.

Nu har bidragsbeslut från Folkhälsomyndigheten kommit gällande hivpreventionen 2022. Det blir tydligt att hivpreventionen riktad till män som har sex med män kommer att dras ner betydligt både nationellt, i Stockholm och i Skåne under nästa år. Detta trots att riksdagen tydligt signalerat att hivprevention är viktigt och skjutit till 25 miljoner kronor extra till hivbudgeten. Vi tror inte att det var det här som politikerna ville. 

Tanken med verksamhetsbidrag till frivilligorganisationer har varit att ge långsiktigt stöd till viktig verksamhet, det blir ytterst problematiskt när FoHM sen väljer att dra ner bidragen drastiskt från en dag till en annan utan någon som helst föregående dialog. Vi förstår att anslagens storlek behöver anpassas till summan som finns att fördela, men att fatta beslut genom att stryka aktiviteter och mål utan förståelse och dialog omkullkastar arbetet med samordning på nationell och regional nivå. Om Folkhälsomyndigheten bedömer att en organisation drastiskt behöver revidera sin aktivitetsplan måste det göras i dialog med den sökande aktören. 

Här nedan följer några exempel på neddragningar som kommer att påverka hivpreventionen riktad till män som har sex med män negativt:

RFSL:s riksförbund har i år inte fått några anslag för att utbilda och samla avdelningarna. Det har tidigare varit en av de viktigaste delarna av det hivpreventiva arbetet. Den utvärdering som gjordes förra året av RFSL:s hivprevention kom fram till att arbetet med att stötta avdelningarna behöver utvecklas ytterligare och bli ännu mer systematiskt, men nu drar Folkhälsomyndigheten undan mattan för den verksamheten. Samtidigt utgår ett flertal av våra avdelningars hivprevention från att aktivisterna får utbildning av RFSL:s riksförbund. Exempelvis RFSL Göteborg baserar en stor del av sin hivprevention på den utbildning som RFSL:s förbundskansli har arrangerat. RFSL Göteborg har fått alla pengar de sökt för att utföra den delen av hivpreventionen, men hur ska de kunna göra det när utbildning inte finns att tillgå? Det går inte ihop. 

RFSL Rådgivningen Skåne har fått en neddragning av sitt verksamhetsbidrag med 25 procent från en dag till en annan. RFSL Rådgivningen Skåne är den enda organisation som bedriver hivprevention riktad till hivnegativa män som har sex med män i Skåne. Region Skåne har ingen sådan verksamhet alls. Vem ska nu göra jobbet? 

RFSL Stockholm har i sitt bidragsbeslut fått beslut om att deras kostnader är för höga och fått en neddragning av sina medel med 1 630 000 kr på ett bräde. RFSL Stockholm har inte fått någon förklaring av vilka kostnader som anses för höga. Folkhälsomyndighetens ansökningsformulär tillåter inte heller budget på detaljnivå och handläggarna kan alltså omöjligen ha någon insyn i de faktiska kostnaderna som de påstår är för höga.

RFSL:s riksförbund är den enda RFSL-enheten som fått beviljat att åka till Världsaidskonferensen, vilket är en konferens som tidigare gett flera avdelningar nyttig vidareutbildning om situationen inom hivpreventionen i Europa och världen. Konferensen har också varit bidragande till utvecklandet av evidensbaserad hivprevention och en viktig plattform för samverkan mellan myndigheter och civilsamhället. 

Folkhälsomyndigheten hävdar att förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar inte stödjer regionala organisationers deltagande där. Dock säger förordningen inget alls om detta, så vi undrar vad FoHM stödjer sig på? Om tanken var att riksförbundet kan delta för att sedan sprida kunskapen till avdelningarna hade det kanske varit förståeligt, men när riksförbundet inte får några som helst medel för kunskapsspridning till avdelningarna blir det oförståeligt. RFSL Stockholm hade, på grund av de begränsade ansökningshandlingarna, bakat in deltagande i alla konferenser i samma post som Världsaidskonferensen. Eftersom den budgetposten skars bort har all möjlighet till kompetensutveckling av anställda och aktivister nu eliminerats. 

Förr om åren hade vi organisationer god kontakt med våra handläggare på Folkhälsomyndigheten. Vi träffades några gånger per år och handläggarna hade god kännedom om hivprevention riktad till män som har sex med män. Vi kunde alltid lyfta luren om vi hade frågor. Nu har handläggningen flyttats till en enhet som inte kan något om hiv. De sitter med siffror och formulär. Vi har inte ens ett nummer till någon person att prata med om ansökningarna eller verksamheten. Vissa av oss har till och med fått höra att vi inte får ringa, utan vi ska skicka mail till en anonym e-postadress med våra frågor. Vi är organisationer som verkligen bryr oss om det vi gör, vi har expertkunskaper på våra områden och vi vill tillhandahålla en bra kvalitetssäkrad verksamhet för våra målgrupper. Men vi behandlas som om vi är en skock får som behöver vallas och hållas i schack. Det är under all kritik. Bidragsgivningen till frivilligorganisationer kan inte skötas som en rent administrativ fråga, vi är av kött och blod och behöver kontakt med personer som vi kan prata med. 

En viktig och unik framgångsfaktor inom den svenska hivpreventionen har varit samverkan mellan stat, myndigheter och civilsamhället. Vi har haft en nära dialog, samverkat och genomfört hivprevention inom våra respektive mandatområden. Vi upplever utvecklingen som oacceptabel. Samverkan motarbetas, något vi upplever både myndigheten och vi som aktör i civilsamhället tidigare varit stolta över.

Nu vill RFSL snarast träffa Folkhälsomyndighetens nya generaldirektör Karin Tegmark Wisell för att diskutera de här frågorna. Snart kommer de extra 25 miljonerna att utlysas som ett extra tillskott till hivpreventionen 2022. Men då grundpremissen blir att vi måste säga upp personal och dra ner på vår verksamhet innan pengarna hinner utlysas och betalas ut spelar det mindre roll. Skadan kommer redan att vara skedd. Män som har sex med män är de mest utsatta gällande hiv och könssjukdomar och i slutändan är det den gruppen som drabbas när RFSL:s hivprevention dras ner runt om i landet. 

Trifa Shakely,

förbundsordförande RFSL

Mikael Jonsson,

nationell chef RFSL