Nya möjligheter till föräldraledighet

RFSL

Att dela med sig av sina föräldradagar till någon som själv inte är juridisk förälder till barnet har en tidigare bara kunnat göra till en person som en är eller har varit gift med, eller har andra gemensamma barn med. Från och med den 1 juli kan en nu även överföra dagar med föräldrapenning till en sambo.

En måste inte vara juridisk förälder eller vårdnadshavare till ett barn för att kunna vara föräldraledig och få föräldrapenning. En förälder kan nämligen dela med sig av sina föräldradagar, även till någon som inte själv är juridisk förälder till barnet men som i föräldraledighetslagen likställs med en förälder.

Från om med den 1 juli 2019 likställs alltså en sambo med en förälder. Lagändringen förenklar bland annat för föräldrar som väntar på att en närståendeadoption ska bli klar, för familjer med fler än två föräldrar och för ombildade familjer där en sambo vill kunna vara föräldraledig och ta hand om sitt bonusbarn.

Med sambo avses i detta sammanhang sambo enligt sambolagen, dvs två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Lagen tar alltså inte hänsyn till att en kan ha fler partners som en bor med och som en önskar dela föräldraskapet och föräldraledigheten med. Ett barn kan inte heller ha fler än två juridiska föräldrar, men dessa två kan alltså överföra dagar till varsin eventuell sambo. Maximalt fyra vuxna kan alltså ta ut föräldradagar för ett och samma barn, om en är två juridiska föräldrar med varsin sambo eller make.

När det gäller närståendeadoptioner, eller adoptioner i stort, trädde nya regler i kraft 1 september 2018. Sedan dess har sambor fått adoptera på samma sätt som gifta. Utan denna lagändring hade den nu aktuella ändringen i föräldraledighetslagen spelat mindre roll för föräldrar som behöver närståendeadoptera.