Ny anti-propagandalag i Polen kan skada hbtqi-elever

RFSL

En ny skolreform kommer ge den polska regeringen ännu mer kontroll över skolan. Den 13 januari röstade det polska parlamentet igenom en lag som har inspirerats av bland annat Ungerns anti-propagandalag. Den nya lagen innebär att skolinspektörer kommer kunna censurera undervisningsmaterial från civilsamhället och att rektorer som inte efterföljer reglerna kommer kunna sparkas.

Utbildningsministern Przemysław Czarnek har varit drivande bakom den nya skolreformen. Han har kritiserats för flera kontroversiella och hbtqi-fobiska uttalanden. Till exempel har han jämfört hbtqi-rörelsen med nazismen, och påstått att dessa skulle dela gemensamma rötter.

De senaste åren har det skett flera inskränkningar i hbtqi-personers rättigheter i Polen, alltifrån mer restriktiva abortlagar till hbtqi-fria zoner, vilket RFSL tidigare har uttalat sig om. Det allt tuffare läget påverkar även hbtqi-personers hälsa negativt. Ny forskning från 2021 visar att självmordstankar har ökat bland hbtqi-personer i Polen (55 % 2021, jämför med 45 % 2017 och 38 % 2012).

Det är viktigt att Sverige och EU fortsätter att markera mot Polen, eftersom det gör skillnad. Efter att EU-kommissionen hotade med att dra tillbaka EU-bidrag slutade flera regioner att deklarera sig själva som hbtqi-fria zoner. EU och dess medlemsstater måste stå upp för mänskliga rättigheter.