Nu kan du nominera till RFSL:s förbundsstyrelse!

RFSL

Den 27-29 oktober har RFSL förbundskongress och då ska det väljas en ny styrelse för att leda förbundet fram till kongressen 2025. Nu söker valberedningen ett gäng motiverade och kloka personer till detta viktiga uppdrag!

Förbundsstyrelsen är RFSL:s högsta beslutande organ mellan kongresserna. Styrelsens uppdrag är att leda förbundet enligt kongressens beslut genom dialog och samverkan med avdelningar över hela landet, externa samarbeten och styrning av kansliet genom generalsekreteraren. Styrelsens roll är främst strategisk, då majoriteten av förbundets dagliga verksamhet sköts av kansliet, och arbetet bedrivs genom styrelsemöten, arbetsgrupper och utskott och genom att representera förbundet i olika sammanhang.

Valberedningen letar nu efter förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundskassör och 4-9 ledamöter, samt eventuella ersättare. Utöver dessa ingår representanter från RFSL Ungdom i styrelsen. Styrelsen har minst fyra styrelsemöten per år, både digitala och fysiska möten. De fysiska mötena hålls som regel i Stockholm. Utöver styrelsemötena förväntas ledamöterna bidra löpande i styrelsens arbete, men styrelsen fördelar själva arbetsuppgifter och ansvarsområden inom sig.

Vem söker vi?

Vi söker en styrelse som arbetar som ett lag, med olika styrkor och kompetenser. Vi förväntar oss att samtliga i styrelsen har god kunskap om HBTQI+-personers förutsättningar i Sverige och världen, att man är förankrad i vårt community och att man har goda kunskaper om intersektionalitet, normkritik, antirasism och feminism. Vi vill även att samtliga har god samarbetsförmåga och är motiverade att lägga den tid och kraft som uppdraget kräver.

Utöver det söker vi en blandning av egenskaper, levda erfarenheter, geografisk hemvist och formell kompetens. Nedan finns mer information om respektive roll och vad vi söker!

Förbundsordförande och vice förbundsordförande

Vi letar efter två personer som ska leda vårt förbund, där ordförande har det yttersta ansvaret. Dessa ska vara vana ledare och ha gedigen erfarenhet av strategiskt arbete i en styrelse. De ska kunna leda styrelsen på ett effektivt och inkluderande sätt, och stötta styrelsens ledamöter i deras engagemang. Vi ser också att dessa roller bör ha erfarenhet av att på olika sätt driva och leda organisatoriska processer, organisationsutveckling och förändringsarbete.

Ordförande och vice ordförande är styrelsens arbetsgivarrepresentant gentemot generalsekreteraren och har löpande kontakt med hen mellan styrelsens möten, representerar och för förbundets talan externt och internt, och deltar i exempelvis påverkansarbete när det är lämpligt. Dessa roller bör därför vara vana vid att företräda sin organisation och bra på att bygga och vårda relationer och nätverk.
I dessa roller förväntas man kunna uttrycka sig väl både på engelska och svenska.

Förbundskassör

Förbundskassörens viktigaste uppdrag är att vara länken mellan kansliet och styrelsen i frågor som rör ekonomisk uppföljning och styrning, och säkerställa att styrelsen har goda förutsättningar att fatta kloka beslut i ekonomiska frågor. Detta kräver en kombination av kunskap om ekonomistyrning, förmåga att bedöma när styrelsen bör informeras och fatta beslut för att arbetet ska fungera smidigt, och pedagogisk och kommunikativ förmåga. Vi förutsätter också att man har erfarenhet av att arbeta med en bred portfölj av intäktskällor och hållbar finansiering i vår sektor, eller motsvarande erfarenhet.

Ledamöter

Som ledamot bidrar man i styrelsens arbete utifrån sin kompetens. Vi ser dock att man bör ha styrelseerfarenhet och goda förutsättningar att sätta sig in i och bidra till strategisk utveckling av RFSL:s verksamheter och politiska arbete, samt vara bekväm med att representera styrelsen internt och externt vid behov.

Exempel på kompetensprofiler vi söker i styrelsens ledamöter:

  • Erfarenhet av utvecklingssamarbeten och Sida-finansiering
  • Politiskt påverkansarbete
  • Strategisk medlemsutveckling och -värvning
  • Hållbara finansieringslösningar, insamling och/eller samarbeten mellan civilsamhälle och företag
  • Risk- och krishantering
  • Kommunikation och varumärkesarbete
  • Engagemang i lokalavdelning eller annan förankring i RFSL:s arbete

Övriga förtroendeuppdrag

Vid kongressen kommer valberedningen även föreslå verksamhetsrevisorer, vars uppdrag är att granska styrelsens arbete mellan kongresserna utifrån stadgar, kongressbeslut och övriga styrdokument. Vi söker verksamhetsrevisorer som har vana av att tolka stadgar och andra styrdokument, och trygga med att både agera rådgivande och kritiskt granska styrelsens arbete.

Kongressen kommer även att välja en ny valberedning, vilken föreslås av en nomineringskommitté under kongressen.

Kontakt

Om du har några frågor om uppdragen eller vill veta mer om styrelsens arbete kan du kontakta valberedning@rfsl.se. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 19 augusti, men vi kommer arbeta löpande under nomineringstiden och tar därför gärna emot nomineringar så snart som möjligt!

Nominera här: https://forms.gle/nNoHW6qYM8fPmtAw5