Hbtqi-aktivism på plats i FN

RFSLFoto: UN 39th Human Rights Council 2018

RFSL:s nya utbildningsprogram Rainbow Advocacy Program (RAP) genomförde sin första del i Geneve, 4-14 september, 2018. Det sammanföll med den 39:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter, och tillsammans hjälpte deltagarna till med att synliggöra hbtqi-rättigheter under sessionerna.

Rainbow Advocacy Program är en unik möjlighet för hbtqi-aktivister från det globala Syd och Öst att lära, nätverka, samverka och få praktisk erfarenhet av påverkansarbete inom FN. Programmet kommer att löpa från 2018 till 2020 och kombinera utbildningstillfällen under FN:s råd för mänskliga rättigheters sessioner och det politiska högnivåforumet om Agenda 2030. Utbildningsprogrammet kombinerar teoretiska och praktiska utbildningstillfällen som rör funktioner för mänskliga rättigheter och agendan för hållbar utveckling.

I programmets första fas antogs 15 aktivister i en mycket konkurrenskraftig process för att få en bred representation av regioner och erfarenheter. De länder de representerar är Armenien, Argentina, Azerbadjan, Ecuador, Jamaica, Kenya, Malaysia, Makedonien, Namibia, Filippinerna, Sri Lanka, Uganda, Ukraina, Vietnam och Zambia.

– Jag är så stolt över alla deltagare. Med det här programmet gör vi hbtqi-frågor synliga i FN. Det finns inget starkare uttryck för vår passion och hängivenhet än att vara på platser som så ofta är utformade för att utesluta oss! Vi är där och vi kräver att våra rättigheter blir respekterade, skyddade och tillfredsställda, säger Micah Grzywnowicz, Internationellt sakkunnig på RFSL.

Videon ovan är från ett av uttalandena av deltagarna på FN:s råd för mänskliga rättigheter. Dalziel Leone från Kenya läser ett uttalande om trans-rättigheter under den interaktiva dialogen med den särskilda rapportören för den mänskliga rätten tilldricksvatten och sanitet. 

Bakgrund:

Genom åren har homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner nått betydande framgångar inom FN tack vare det modiga och outtröttliga arbetet utfört av aktivister, civilsamhället, diplomater och andra individer. Hbtqi-aktivister har också utnyttjat olika FN-mekanismer för att driva på förändring. Dock finns det stora klyftor när det gäller tillgång, kapacitet, färdigheter och medverkan bland underrepresenterade hbtqi-aktivister från det globala Syd och Öst när det gäller påverkansarbete inom FN, enligt en intern förstudie som gjorts av RFSL, 2018.

Vidare finns det just nu inget utbildningsprogram som riktar sig enbart till hbtqi-aktivister i det globala Syd och Öst på ett systematiskt, hållbart och effektivt sätt när det gäller påverkansarbete inom FN.

Med anledning av detta har RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, startat programmet Rainbow Advocacy Program (RAP) som syftar till att adressera några av de mångfaldiga klyftorna och utmaningarna.

Programmets huvudsyfte är tvåfaldigt: att stärka kapaciteten att påverka hos hbtqi-organisationer från det globala Syd och Öst, och underlätta för underrepresenterade grupper att delta i internationella forum för påverkansarbete. Programmet bidrar till RFSL:s mål att arbeta för att säkerställa att ett SOGIESC-inkluderande språk och hbtqi-personers mänskliga rättigheter erkänns i internationella forum. Genom att göra det syftar programmet till att:

• Erbjuda praktiska övningar till aktivister

• Dela kunskap, information, resurser, nätverk och kontakter

• Erbjuda tillgång till påverkansforum inom FN

• Upprätthålla FN-engagemang på ett informerat, effektivt och säkert sätt

• Skapa en grupp av community-experter som deltar i internationellt påverkansarbete