Kongressens internationella uttalande

RFSL

Sverige har länge varit en föregångare internationellt när det kommer till mänskliga rättigheter. Vi behöver fortsätta vara ledande och visa vägen. RFSL har som en antirasistisk och feministisk organisation i över 60 år stått upp för utsatta grupper och drivit samhällsutvecklingen framåt. Situationen världen över visar att vunna segrar är en färskvara.

I juni 2018 lämnade USA FN:s råd för mänskliga rättigheter. Att ett av världens största länder som setts som pionjär tar ett sådant steg sänder ut tydliga signaler att människorättsfrågor inte längre prioriteras. En politik som denna påverkar utöver hbtqi-personer också andra utsatta grupper såsom minoriteter, migranter och asylsökande. Det är ett reellt hot mot våra rättigheter, och riskerar att förflytta världen många steg tillbaka.

Även i Europa ser vi en tydlig ökning av homo-, bi- och transfobi, rasism, sexism och främlingsfientlighet. Fundamentalistiska krafter ökar och populistiska ledare driver politiska agendor förankrade i konservatism. Länder som Ungern, Polen och Ryssland har infört särskilda lagar som direkt skadar hbtqi-personer. Lagar som begränsar möjligheter till organisering, kriminaliserar och straffar människor om de t.ex. pratar om hbtqi-frågor eller utbildar ungdomar kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Stöd och handlingsutrymme för civilsamhällets engagemang och det demokratiska utrymmet minskar. Hbtqi-personers rättigheter är under attack, och vi behöver säkerställa internationellt samarbete för att vända utvecklingen.

Sverige har varit ledande i världen när det gäller att sätta standarden för mänskliga rättigheter, i synnerhet för hbtqi-personer. Sverige måste fortsätta att ta på sig detta ledarskap när högerextrem organisering ökar. Med en feministisk, antirasistisk och intersektionell inställning till mänskliga rättigheter kan Sverige fortsätta leda vägen.

RFSL:s kongress uppmanar nu våra utrikespolitiska beslutsfattare att Sverige åter blir den starka humanitära röst som vi en gång var. Takten måste öka i det internationella påverkansarbetet för att säkerställa och utveckla hbtqi-personers mänskliga rättigheter.