Inkludering av barn med transerfarenhet inom idrott

RFSL

RFSL, RFSL Ungdom och Riksidrottsförbundet samarbetar för närvarande för att göra det möjligt för alla barn och unga att känna sig välkomna i idrottsrörelsen, med fokus på insatser för att inkludera barn med transerfarenhet.

Idrotten har ofta av tradition fokus på att dela in barn- och ungdomsverksamhet efter kön. Ofta sker könsindelningen oreflekterat och slentrianmässigt för att det alltid har varit så.  Från årsskiftet har FN:s barnkonvention blivit lag i Sverige. Det innebär en möjlighet för idrottsrörelsen, menar Riksidrottsförbundet i samarbete med RFSL och RFSL Ungdom, att påminna om idrottsrörelsens gemensamma värdegrund: att barnidrott ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och barnkonventionen. Det betyder att verksamheten ska utgå ifrån barnets eget behov och förutsättningar.

– RFSL samarbetar med Riksidrottsförbundet och flera idrotter för att unga med transerfarenhet ska få en mer självklar tillgång till idrotten och vi har stora förhoppningar om att bidra till att en transinklusiv idrott blir verklighet, säger Mathilda Piehl, sakkunnig för hbtq och idrott på RFSL.

En transinkluderande idrott kan innebära en avgörande skillnad för barn och unga. Transpersoner som grupp är i behov av hälsofrämjande insatser, då ohälsotalen är markant högre än för majoritetsbefolkningen. Detta gör ett välkomnande till idrotten extra viktigt.

– Kompetenshöjande insatser och att se över idrottens strukturer är viktiga delar i utvecklingsarbetet. Ett medvetet förhållningssätt till kön och könsindelning hos den enskilda tränaren kan göra enorm skillnad för de barn som är en del av verksamheten. Det är avgörande att varje idrott parallellt även ser över sina tävlingsbestämmelser, säger Malin Träff, sakkunnig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet.

En del i Riksidrottsförbundets arbete för transinkludering är att se över anvisningar för barn- och ungdomsidrott. RFSL och RFSL Ungdom bidrar i det arbetet med kompetens och perspektiv.

– RFSL Ungdom ser fram mot att idrotten utvecklar sin verksamhet från teori till praktik utifrån ett barnrättsperspektiv, säger RFSL Ungdoms förbundsordförande Jêran Rostam.

RFSL bedriver för närvarande, tillsammans med Riksidrottsförbundet och ett antal specialidrottsförbund, projektet Idrott för alla kroppar.