Ingen prövning i fall om föräldraskap

RFSL

Högsta förvaltningsdomstolen har lämnat besked om att det inte blir någon prövning i ett uppmärksammat fall som rör föräldraskap i samkönade relationer. 

Ärendet handlar om Sara och Soledad som flyttat med sitt barn från Spanien till Sverige. I Spanien är båda juridiska föräldrar enligt spansk lag men i Sverige erkändes inte Soledads föräldraskap utifrån hur Skatteverket tolkar den svenska lagstiftningen. 

RFSL delar besvikelsen över det nedslående beskedet med Antidiskrimineringsbyrån Uppsala och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd som tillsammans drivit ärendet. Sara och Soledads fall har tidigare prövats i Kammarrätten, som dömde till Skatteverkets fördel och meddelade att beslutet att inte registrera något föräldraskap för Soledad skulle stå fast. Domen överklagades därför till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi hade hoppats på en prövning i högsta instans eftersom domstolarna har dömt väldigt olika i liknande fall. Det är ett väldigt oklart rättsläge och det skulle behöva redas ut. Det är högst anmärkningsvärt att Högsta förvaltningsdomstolen inte ens meddelar prövningstillstånd då rättsläget är så pass oklart säger Emmi Kjälled, jurist vid Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd som tillsammans med Elin Boyer, jurist  vid Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, är parets juridiska ombud. 

I februari i år meddelade regeringen att de tillsatt en utredning som ska se över hur utländska föräldraskap i större utsträckning kan erkännas i Sverige. 

– Beskedet att Saras och Soledads fall inte kommer att prövas sätter än en gång fingret på att lagstiftningen på området behöver förändras. RFSL har länge velat se en översyn av frågan, för att säkerställa att barn till samkönade par har samma rättigheter som barn till olikkönade par, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios

Även Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd och Antidiskrimineringsbyrån Uppsala välkomnar en översyn av lagstiftningen.  

– Men även med dagens lagstiftning menar vi att Skatteverket och Högsta förvaltningsdomstolen borde kunna erkänna föräldraskap som fastställts i utlandet, säger Emmi Kjälled som nu tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Uppsala ser över hur de kan ta ärendet vidare.