Gör skillnad – bli medlem

RFSL

Vill du göra skillnad? Bli medlem i RFSL, betala 100 kronor idag så är du medlem för hela 2018!

Sociala nätverk är viktiga för vår hälsa, vårt välmående och vår trygghet. Familjen är för många ett viktigt socialt nätverk. Men familjen kan också vara det enskilt största hotet mot vår hälsa och trygghet. Fysiskt och psykiskt våld och hot om våld inom familjen kan begränsa ens livsutrymme. Avsaknaden av den trygghet det innebär att ha tillgång till ett socialt nätverk som kan stötta och dela med sig av resurser, om än knappa, kan göra människor extra sårbara.

RFSL bidrar till att hbtq-personer får möjlighet att skapa och hitta nya eller ytterligare familjer och trygga gemenskaper. Bland annat genom våra internationella utvecklingssamarbeten och det arbete som RFSL Newcomers bedriver för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Men också genom de många övriga medlemsinitiativ och sociala mötesplatser för hbtq-personer som arrangeras runt om i landet.

Genom medlemskap och engagemang i RFSL bidrar du till, och ges möjlighet att ta del av, nya gemenskaper

Betala 100 kronor idag så är du medlem för hela 2018!

 

 

PrEP

Förebyggande hivbehandling (PrEP) gör att hiv minskar dramatiskt. Särskilt för män som har sex med män, bland annat i San Francisco och London.

RFSL vill se att PrEP blir ytterligare ett sätt att arbeta för att förebygga hiv i Sverige. Kondomer är effektiva när de används, men alla lyckas inte med kondomanvändning. Hiv fortsätter att spridas, särskilt inom mer riskutsatta grupper. PrEP kan inte ersätta andra sätt att jobba med hivprevention, men skulle ge ett komplement till de metoder som redan finns.

Genom medlemskap i RFSL kan du vara med och stötta det påverkansarbete som görs för att PrEP ska bli lätt att få tag på även i Sverige.

 

Läs mer om PrEP och vad RFSL tycker i frågan här.

Transpersoner äntligen inkluderade i arbete med hiv

Globalt löper transkvinnor 49 gånger högre risk att få hiv än andra. I många nationella program för hiv- och aidsprevention nämns inte personer som bryter mot rådande normer kring sexualitet, könsidentiet och könsuttryck. Sedan 2016 är transpersoner äntligen inkluderade som en prioriterad grupp i FN:s arbete med hiv.

Det finns många olika sätt att stötta det globala påverkansarbetet. RFSL har sedan 2007 en konsultativ status inom FN, så kallad ECOSOC-status, som ger möjlighet att påverka arbetet i FN.

Genom medlemskap i en av världens äldsta hbtq-organisationer kan du vara med och stötta detta arbete.

Läs mer om hur stigma och våld ökar risken för utsatthet för hiv här.

Hbtq och fattigdom

Fattigdomen i världen är djup och utbredd. Den är i ständig förändring och tar sig många olika uttryck. Olika grupper drabbas olika av fattigdom, men de som bryter mot generella normer kring kön och sexuell läggning löper större risk att drabbas av fattigdom. RFSL bidrar till den största satsningen någonsin för att inkludera hbtq-personer i de globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 här.

Kriminalisering av samkönat sex

För tio år sedan var antalet länder och territorier som förbjöd samkönat sex 85. Idag är samma siffra 72. Tack vare kompromisslösa, modiga hbtq-aktivister i hela världen. En utveckling RFSL bidragit till genom internationellt utvecklingssamarbete för hbtq-personers rättigheter och påverkansarbete globalt.

Läs mer om kriminalisering av samkönade sexuella handlingar och RFSL:s internationella utvecklingssamarbete här. 

Kontakt: medlemskap@rfsl.se