RFSL:s broschyr nyanlända

RFSL

Med anledning av att RFSL fått frågor kring broschyren Information om sexuell hälsa för nyanlända hbtq-personer vill vi ge några svar på vanliga funderingar.

RFSL har tagit fram en broschyr för nyanlända hbtq-personer och den finns tillgänglig på svenska och engelska och distribueras genom RFSL:s avdelningar runt om i landet.

Varför har broschyren tagits fram?

Broschyren har tagits fram för att informera om grundläggande kunskaper kring säkrare sex, olika könssjukdomar, testning samt rättigheter och skyldigheter kring sexuell hälsa.

Vem riktar sig broschyren till?

I första hand till medlemmar och avdelningar inom RFSL och sammanhang där information om sexuell hälsa, rättigheter och skyldigheter ges, exempelvis i samband med workshops som riktar sig till nyanlända hbtq-personer.

Vart kan jag vända mig om jag varit utsatt för sexualbrott eller trafficking?

Det är ett brott att tvinga någon att ha sex mot sin vilja. Att ta med eller hjälpa en person att komma till Sverige, för att sedan tvinga personen att ha sex med andra, kallas trafficking för sexuella ändamål. Den som blir tvingad att ha sex med andra kan kontakta polisen eller socialtjänsten för att få hjälp.

Var kan jag som är papperslös anmäla brott?

Papperslösa befinner sig i en särskilt utsatt situation och har inte samma möjlighet att anmäla brott som personer som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd, utan att riskera ytterligare negativa konsekvenser.  Detta eftersom polisen kan ha ansvar att verkställa eventuella avvisningssbeslut även för den som är brottsutsatt. Samtidigt är det viktigt att sexualbrott anmäls och utreds.

Var kan jag som är papperslös få hjälp och stöd om jag varit utsatt för brott?

Eftersom rättssäkerheten för papperslösa i Sverige är begränsat så är vår rekommendation att den som är papperslös och utsätts för brott tar kontakt med en hjälporganisation som kan ge råd och stöd vid en brottsanmälan. En hjälporganisation kan även vara ett stöd för de brottsoffer som anmäler brott och som kan ha möjlighet att få tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Vad är syftet med att ha illustrationer, som visar människor som har sex på olika sätt?

För att illustrera broschyrens innehåll har vi förstärkt texten med bilder som bejakar olika kroppar och sätt att ha sex på.

Hur har ni valt dessa bilder?

Bilderna är beställda och framtagna speciellt till denna broschyr för att visa en bredd av sexualitet, kön, kroppar och människor.