FN-deklaration om hiv/aids saknar mod

RFSL

Idag avslutas högnivåmötet i FN om hiv/aids, RFSL har ingått i den officiella svenska delegationen tillsammans med folkhälsominister Gabriel Wikström.

FN-mötet inleddes genom att en gemensam politisk deklaration antogs av medlemsländerna. En deklaration som är mycket viktigt eftersom den sätter ramarna för det fortsatta arbetet med att stoppa spridningen av hiv.

Det första utkastet av deklarationen siktade högt och hade tydliga skrivelser om både män som har sex med män och transpersoner. I förhandlingarna inför mötet kom dock dessa tydliga skrivelser att förhandlas bort.

Bland FN:s medlemsstater finns två tydliga block, de progressiva och de mer konservativa, som konstant motarbetar en inkludering av hbtq-personers rättigheter och behov.

Antagandet av deklarationen splittrar också civilsamhället, en del menar att det skapats goda förutsättningar för långsiktigt påverkansarbete, andra anser att deklarationen misslyckats med att leva upp till det utlovade löftet att inte lämna någon efter (Leave no one behind).

Sergio López från SOMOSGAY i Paraguay, och representant för civilsamhället, sade under ett tal att ”det återigen skett ett övergrepp på de mest basala rättigheterna, såsom rätten till identitet, hälsa, frihet och jämlikhet.”

Folkhälsominster Gabriel Wikström lyfte i ett anförande att vi, för att få ett slut på spridningen av hiv/aids, måste sluta diskriminera och stigmatisera hbtq-personer, män som har sex med män, personer som injicerar droger, personer som säljer sex och personer som lever med hiv. Han lyfte även att lagar som kriminaliserar eller diskriminerar personers sexualitet och hiv-status är ett övergrepp enligt de mänskliga rättigheterna.

Det som blivit kvar i deklarationen är begreppet ”nyckelpopulation”. På ett ställe i deklarationen nämns män som har sex med män och transpersoner, och då kopplat till begreppet nyckelpopulation. På lång sikt finns en möjlighet att jobba tydligare med särskilda målgrupper och det finns nya skrivelser om till exempel sexualundervisning och säkrare aborter.

Inför förhandlingen har RFSL kommenterat på utkastet av deklarationen. Förhandlingarna har sedan förts av EU, som är förhandlingspart för sina medlemsländer i FN.

Inför och under mötet har stort fokus legat på det aktiva motståndet och motarbetandet av representanter från civila samhället, och då framförallt hbtq-organisationer. Detta har återkommande lyfts av talare i församlingen och flera har markerat att vi inte har råd att lämna någon utanför om vi skall uppnå de gemensamma globala målen.

RFSL har varit en del av den svenska delegationen som bestått av folkminister Gabriel Wikström, Sveriges ambassadör för global hälsa, socialdepartementet och utrikesdepartementet samt organisationer från civilsamhället, bland andra Hiv-Sverige och RFSU.