Dramatiska skillnader i förutsättningar för hbtqi-personer i Europa

RFSL

Hbtqi-personers rättigheter skiljer sig mycket åt mellan olika länder i Europa. Det visar ILGA Europas årliga kartläggning av hbtqi-lagstiftning i Europa som släpps idag. Sverige hamnar, med 62 % uppfyllelse av kriterierna, på en tionde plats av Europas länder i rankingen. Det är samma placering som förra året, med alla våra nordiska grannländer, Danmark (68 %), Norge (68 %) och Finland (69 %), rankade högre än Sverige.

Att Sverige inte hamnar högre upp handlar om ett flertal saker. Bland annat att asylsökande hbtqi-personer inte kan garanteras sina rättigheter med nuvarande lagstiftning och praxis, och att transpersoner fortfarande inte har någon möjlighet att själva bestämma över sina liv och kroppar. Till skillnad från i flera andra länder är byte av juridiskt kön i Sverige kopplat till ett utredningsförfarande istället för självidentifikation.

Malta (90 %) och Belgien (73 %) är de länder i Europa som i högst utsträckning lever upp till ILGA Europas kriterier. Bland de länder som ligger långt efter finns bland andra Ryssland (10 %), Belarus (13 %), Armenien (7 %) och Azerbajdzjan (3 %). I dessa länder har hbtq-organisationer svårt att verka, det finns otillräckligt skydd från staten och en obefintlig diskrimineringslagstiftning.

– Hur lagstiftningen ser ut avspeglar inte nödvändigtvis hur det är att leva som öppen hbtqi-person i ett land. Lagen säger om jag är laglig eller inte, om jag kan kräva skydd mot diskriminering eller inte, och om jag har rätt till exempelvis vård eller inte. Men den säger ingenting om mina förutsättningar att nyttja de rättigheterna, eller om hur normerna ser ut där jag lever, även om de såklart är en indikation, säger RFSL:s förbundsordförande Sandra Ehne.

I år har ILGA Europa lagt till flera kategorier om intersexpersoners rättigheter som inte har funnits med i rankingen tidigare. Kartläggningen visar att de flesta länder, Sverige inkluderat, ligger efter när det gäller att uppfylla intersexpersoners rättigheter. Danmark och Malta är till exempel de enda länderna som explicit har infört förbud mot “normaliserande” behandlingar och operationer i könsorganen på små barn som föds med intersexvariationer. I Sverige förbjuder vi inte det.

I vissa av EU:s medlemsländer, som Rumänien (21 %), Polen (18 %) och Lettland (17 %), har hbtqi-personer mycket begränsade rättigheter. I flera EU-länder finns bristfällig diskrimineringslagstiftning och i sex EU-länder kan samkönade par inte gifta sig eller ens ingå partnerskap. Det är lätt att tro att de värdekonservativa familjeideal, som ofta återspeglas i lagstiftningen, har starkast ställning i östra Europa men kartläggningen visar att även länder som Tyskland (47 %), Österrike (50 %) och Nederländerna (50 %) har betydande förbättringspotential.

– Även om kartläggningen handlar om klart fler länder än de som ingår i EU, står vi trots allt inför ett EU-val som handlar om 508 miljoner människors vardag i väldigt varierande nationella kontexter. Som väljare har vi ett stort ansvar för att säkerställa att vi efter den 26 maj har så många hbtq-engagerade parlamentariker som möjligt som utformar och beslutar om EU:s gemensamma politik, säger Sandra Ehne.

 

Mer information
Sverige rankades 2018 på plats 10 med 60 % uppfyllelse av ILGA Europas kriterier. I år rankas Sverige åter på plats 10 med 62 % uppfyllelse. Sverige har sedan förra året bl.a. infört förbud i hetslagstiftningen även mot transpersoner, men samtidigt uppfyller inte Sverige de nya kriterierna i rankingen gällande intersexpersoners rättigheter, utan tillåter fortfarande bl.a. “könsnormaliserande” ingrepp på personer som föds med intersexvariationer.

ILGA Europas Rainbow Map 2019 ger en bild över Europa med procentsatser för hur landets lagstiftning fungerar för hbtqi-personer. Till kartan finns även en beskrivande index med frågor och resultat sorterat efter land och tematik, både karta och index går att ladda ner separat. För mer information, se även ILGA Europas pressmeddelande.

ILGA Europe Annual Review 2019 är en rapport som berättar mer ingående om situationen i Europa och med en kort landanalys per land. Den släpptes i februari 2019.

 

Ordlista
Hbtqi står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner.
Intersexpersoner är personer som har olika intersexvariationer.
Intersexvariationer är ett samlingsnamn på alla olika medfödda tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk.