Deltagare sökes till studie om mäns erfarenheter av att själva bära och föda barn

RFSL

I syfte att utveckla graviditets- och förlossningsvården och säkerställa en god vård för alla söker Karolinska Institutet personer till en intervjustudie om mäns/transmäns erfarenheter av att själva bära och föda barn.

Karolinska Institutet söker Dig som:

  • fött barn efter juli 2013 efter du fick diagnosen transsexualism ELLER
  • är gravid nu och har fått diagnosen transsexualism ELLER
  • är gravid nu och genomgår en utredning för transsexualism

I de två senare fallen kommer intervjun att senareläggas till efter barnets födelse.

För att kunna delta ska du vara minst 18 år gammal, samt kunna tala och förstå svenska.

Under intervjun vill Karolinska Institutet ta del av dina erfarenheter av att gå igenom en graviditet som man. De kommer att fråga hur du upplevde tiden strax före graviditet, hur tiden som gravid var och hur du uppfattade förlossningen. Karolinska Institutet vill också veta hur mötet med graviditets- och förlossningsvården samt kontakten med myndigheter har fungerat för dig.

Studien är utformad av forskare vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet i nära samarbete med RFSL och RFSL Ungdom. Intervjuerna utförs av en person som tidigare har varit verksam inom RFSL.

Om du är intresserad, ta kontakt med Felicitas Falck så får du veta mer om studien. Du förbinder dig inte att delta i studien genom att ta kontakt.

Kontaktperson             Huvudansvarig för studien

Felicitas Falck                        Gabriela Armuand och Cecilia Dhejne

felicitas.falck@sll.se            Gabriela.armuand@liu.seCecilia.dhejne@ki.se.