Bra med hbtqi-handlingsplan men viktiga löften saknas

RFSL

Idag har regeringen presenterat sin hbtqi-handlingsplan för 2020-2023.
– Det är bra att det nu finns en handlingsplan, men vi saknar fortfarande ett löfte om en ny könstillhörighetslag och en asylpolitik och asylprocess där hbtqi-personer i behov av asyl får ett långsiktigt skydd i Sverige, säger Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL.

Regeringen har idag presenterat sin handlingsplan för 2020-2023 som ger vägledning för hur Sverige ska bli ett ännu bättre land för hbtqi-personer att leva i. Handlingsplanen blir ett nästa steg efter den hbt-strategi som alliansregeringen antog 2014.

Handlingsplanen innehåller några nyheter. Den inkluderar i:et i hbtqi och innehåller åtgärder som skulle förbättra situationen för intersexpersoner. Diskrimineringsombudsmannen kommer exempelvis få ett uppdrag att undersöka diskriminering av intersexpersoner. Regeringen avsätter 14 miljoner kronor per år för handlingsplanens genomförande varav 4 miljoner kronor satsas på självmordsprevention för hbtqi-personer.

– Det är bra att det nu finns en handlingsplan och att intersexpersoner inkluderas, men vi ser också att viktiga åtgärder saknas och hade högre förväntningar än det här, säger Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL.

Handlingsplanen saknar konkreta åtgärdsförslag gällande hur rättssäkerheten för asylsökande hbtqi-personer ska förbättras. Regeringen utlovar heller ingen ny könstillhörighetslag under handlingsplanens genomförandeperiod, något som hbtqi-rörelsen har efterfrågat under mycket lång tid. Seniorer nämns i strategin men har inga åtgärdsförslag kopplade till sig.

– Det första på regeringens att-göra-lista borde vara en ny könstillhörighetslag och en asylpolitik och asylprocess där hbtqi-personer i behov av asyl får ett långsiktigt skydd i Sverige. Båda dessa frågor är akuta, säger Deidre Palacios.

Länk
Regeringens Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter