Både positiv och negativ utveckling i Europa under 2021

RFSL

ILGA Europa har släppt årets Rainbow Map & Index, som rangordnar alla länder i Europa utifrån hur de uppfyller hbtqi-personers rättigheter. Sverige hamnar i år på en delad fjärde plats, tillsammans med Norge och Luxemburg. Topp tre i Europa är Malta, Danmark och Belgien.

Jämfört med förra året visar årets Rainbow Map & Index att framsteg har gjorts i flera länder när det gäller hbtqi-rättigheter.

– Det är uppmuntrande att se att man i flera länder aktivt har valt att vidta åtgärder det senaste året och därmed gjort framsteg, säger ILGA Europas verksamhetschef Evelyne Paradis.

– Vi välkomnar denna nya aktivitet bland allt fler regeringar att se till att göra det som är nödvändigt för att förbättra hbtqi-personers dagliga liv, fortsätter hon.

Samtidigt som det sker förbättringar i en rad länder understryker ILGA Europa också att utvecklingen tyvärr också går åt motsatt håll. I flera länder fortsätter hbtqi-fientliga politiker vara tongivande och leda en utveckling mot ökad utsatthet för hbtqi-personer. Denna kluvna verklighet i Europa handlar inte bara om länder i Östeuropa. Även i Storbritannien har bakslag skett under 2021, där den brittiska regeringen tyvärr börjat föra en politik som är alltmer fientlig gentemot transpersoners rättigheter.

Indexet visar också att skillnaderna mellan länder inom EU fortfarande är stora och har ökat under 2021. Sämst bland EU-länderna är Polen, som bara uppfyller 13 procent av ILGA Europas kriterier. Ungern (30 procent) har i årets ranking förlorat tre placeringar, bl.a. som en följd av att landet infört ett förbud mot information till minderåriga om homosexualitet och könsbekräftande vård. Även Rumänien (18 procent) har tappat poäng sedan förra året, detta på grund av att man förhindrat Pride-firanden från att kunna hållas.

Exempel på positiv utveckling som skett i Europa under 2021 är att:
– Frankrike infört ett förbud mot omvändelseförsök.
– Danmark har förbättrat sin antidiskrimineringslagstiftning och även infört en straffskärpningsparagraf för hatbrott som begås på grund av någons sexuella läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könsegenskaper.
– Tyskland och Island har infört ett förbud mot icke-medicinskt motiverade kirurgiska ingrepp på intersexpersoners könsorgan.

Sverige behåller ungefär samma ranking som förra året och uppfyller i år 68 procent av ILGA Europas kriterier, jämfört med 65 procent förra året. Denna lilla förbättring gör dock att Sverige nu hamnar på delad fjärde plats i rankingen, jämfört med en delad sjätteplats förra året. Malta toppar rankingen genom att uppfylla 92 procent av kriterierna, följt av Danmark (74 procent) och Belgien (72 procent).

De brister Sverige uppvisar i respekt för hbtqi-personers rättigheter handlar bl.a. om att:
– Sverige inte har en könstillhörighetslag som tillåter transpersoner att fritt ändra juridiskt kön utifrån självidentifikation,
– det inte finns något förbud mot omvändelseförsök, och
– Sverige inte uppfyller några kriterier alls när det gäller att erkänna intersexpersoners rättigheter.

– Reformarbetet verkar i princip stå stilla i Sverige, det är mycket små förändringar från förra året. Vi hoppas att Sverige redan nästa år ska ha en moderniserad könstillhörighetslag på plats, som skulle göra livet lite lättare för transpersoner och även förbättra Sveriges placering i denna årliga kartläggning. Vi behöver också införa ett förbud mot omvändelseförsök och stärka intersexpersoners rättigheter, säger RFSL:s förbundsordförande Trifa Shakely.

Du hittar kartan och rapporten här.