Avgörande ögonblick för hbtqi-rättigheter i Europa

RFSL

ILGA Europas årliga Rainbow Europe Map, där hbtqi-rättigheter i Europas länder poängsätts och rangordnas, har lanserats. Sverige bibehåller i rankingen en tiondeplats i Europa.

Rainbow Europe Map 2020 visar att utvecklingen nu nått ett avgörande ögonblick. Antingen fortsätter livsvillkoren för hbtqi-personer att förbättras i Europa, om än ojämnt och i olika takt, eller så avstannar utvecklingen och försämras i flera länder. Särskild oro uttrycker ILGA Europa inför de länder som förlorat mark i årets undersökning. Det gäller bl.a. Ungern och Polen.

Precis som förra året befinner sig Malta, Belgien och Luxemburg överst i denna ranking. Längst ner återfinns Azerbajdzjan, Turkiet och Armenien. Sverige intar en tiondeplats och uppfyller därmed 63 procent av kriterierna. De övriga länder som är före Sverige på rankingen är Norge, Danmark, Spanien, Portugal, Finland och Storbritannien.

De områden som poängsätts är:
– jämlikhet och icke-diskriminering
– familjefrågor
– hets och hatbrott
– erkännande av juridiskt kön och kroppslig integritet
– förenings-, mötes- och yttrandefrihet
– asylrätt för hbtqi-personer

Bland de frågor som drar ner betyget för Sveriges del märks:
– att den svenska könstillhörighetslagen inte grundar sig på självbestämmande,
– att det kvarstår krav i könstillhörighetslagen på att genomgå psykiatrisk utredning för att kunna ändra juridiskt kön,
– att det kvarstår en åldersgräns i könstillhörighetslagen för att få ändra juridiskt kön, och
– att inget förbud finns mot ej medicinskt motiverade kirurgiska ingrepp på intersexpersoner som sker utan individens samtycke.
– att det inte finns någon könsneutral föräldraskapspresumtion,
– att det inte finns något förbud mot omvändelseterapi, och
– att diskrimineringslagstiftningen inte förbjuder diskriminering på grund av könskaraktäristik (dvs. det är tillåtet att diskriminera intersexpersoner).

– Inga nya segrar har egentligen kunnat firas i Sverige på flera år för hbtqi-rättigheter. Exempelvis har en reformerad könstillhörighetslag ännu inte blivit verklighet, som grundar sig på självbestämmande och där transpersoner genom ett enkelt administrativt förfarande ska kunna ändra juridiskt kön. Detta trots att reformen utlovats av regeringen under flera års tid, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

En djupt oroande utveckling är att flera länder i år har tappat poäng, jämfört med förra året, i rankingen. Samtidigt har det på något enskilt område skett förbättringar, sedan förra året, i 51 procent av länderna. Det är i flera länder rättigheterna för transpersoner som stärkts, medan det samtidigt är transpersoners rättigheter som också försämrats i några länder som tappat poäng. Tappar poäng på detta område gör Azerbajdzjan, Serbien, Storbritannien och Ungern, alla på grund av att existerande lagliga möjligheter att ändra juridiskt kön eller förnamn inte tillämpas i praktiken. Medan Polen och Turkiet tappar poäng för att de misslyckas med att upprätthålla grundläggande rättigheter som mötes- och föreningsfrihet. Ungern har tappat hela 8,5 poäng och är därmed det land som, jämfört med förra året, förlorar flest poäng.

– Länder som Ungern, Polen och Turkiet fick redan före coronapandemin uppmärksamhet för en politik som drabbar hbtqi-personer negativt. Det nu föreslagna förbudet mot att kunna ändra juridiskt kön i Ungern, föreslagna lagar om hårdare abortförbud och förbud mot sexualundervisning i Polen och uttalanden i Turkiet av ledare om att det är hbtq-personer som sprider coronaviruset, är alla alarmerande signaler om hur regeringar med starka auktoritära inslag känner sig stärkta av coronakrisen i en strävan att begränsa rättigheterna för redan utsatta grupper, säger Darienne Flemington, en av ILGA Europas två ordföranden.

Glädjande positiva förändringar har dock skett i några länder. De länder som fått flest nya poäng är Montenegro, Nederländerna och Nordmakedonien. Förändringen i alla dessa tre länder handlar om att man stärkt diskrimineringsskyddet för hbtqi-personer. ILGA Europa noterar samtidigt att förbättringarna i Europa på familjeområdet för samkönade par i princip har stannat av. Under 2019 skedde förbättringar endast i Nordirland (del av Storbritannien) där könsneutralt äktenskap infördes och i Monaco, som införde ett slags registrerat partnerskap som medför begränsade rättigheter.

– Om det någonsin varit hög tid för europeiska regeringar och institutioner att stå fast vid försvaret av rättsstaten och av mänskliga rättigheter, så är det nu, avslutar Darienne Flemington.