Attacker mot hbtqi-personer i Azerbajdzjan måste utredas

RFSLFoto: Minority Azerbaijan.

De senaste månaderna har en rad attacker mot hbtqi-personer rapporterats in i Azerbajdzjans huvudstad Baku. Attackerna har inkluderat fysiskt våld, hot och trakasserier med tydlig homo- och transfobisk koppling samt hatfulla kommentarer på nätet. Enligt lokala människorättsförsvarare har tio sådana incidenter rapporterats till polisen sedan den 30 maj.

Situationen för hbtqi-aktivister i Azerbajdzjan har varit oroande under många år. Varje år får vi nya rapporter om attacker, godtyckliga gripanden och hot mot hbtqi-aktivister och andra människorättsförsvarare och allierade. I det årliga index som ILGA Europe tar fram för att mäta situationen för hbtqi-rättigheter rankas Azerbaijan för närvarande som sämst av samtliga 49 länder som granskas i Europa.

Den senaste tidens attacker mot hbtqi-personer i Baku har inte utretts av polis, trots flera anmälningar. Det finns också rapporter om att ett offer nekats vård på två sjukhus i samband med attacken.

Tillsammans med flera andra organisationer vill nu RFSL rikta en skarp uppmaning till myndigheterna i Azerbajdzjan att omedelbart agera och fördöma de hatbrottsrelaterade brott vi sett en trend av den senaste tiden. Azerbajdzjan har åtagit sig att skydda allas rätt till säkerhet och liv. Nu kräver vi att detta löfte tas på allvar.

Läs mer i vårt gemensamma uttalande här (på engelska).

Uttalandet skrivs under av