Anna Mohr – en lesbisk hjälte

RFSL

En av Sveriges viktigaste och mest framträdande hbtq-aktivister har somnat in i sviterna av covid-19. RFSL sörjer Anna Mohr, som vigde sitt liv åt att arbeta för lesbisk hälsa, kristna hbtq-personer och att bekämpa hiv. Anna lämnar en ocean av tacksamhet efter sig.

Anna Mohr var en person som omedelbart ingav respekt. De sista åren, innan pension, lämnade hon över sin historia och sin kamp till en yngre generation på RFSL. Detta gjorde hon med pondus och med en självklarhet som få människor någonsin kommer i närheten av. Det är till stor del hennes arbete RFSL bygger vidare på idag.

Anna Mohr var en pionjär och en hjälte som banade väg för många av de hbtq-rättigheter som finns i Sverige. Hon var en förebild för många och kvinnor från hela Sverige vittnar om hur viktig Anna var som lesbisk mentor, bollplank och filosof. Hon beskrivs som en viktig pusselbit och dörröppnare in i RFSL och den lesbiska historien.

Anna föddes i Stockholm 1944 och utbildade sig till arkeolog. Under början av 1980-talet började hon gå hon med i de demonstrationer som hölls under homosexuella frigörelseveckan varje år (frigörelseveckan arrangerades första gången av RFSL 1978) och deltog i ropen:  ”Vi är arga, inte snälla – vi är homosexuella!”.

När aids-epidemin kom till Sverige under 1980-talet började Anna arbeta med hiv och hälsa på RFSL. Hon jobbade på RFSL i nära 20 år, ända fram till sin pension 2009. Först som handläggare vid RFSL-Rådgivningen och senare på RFSL:s Hiv-och hälsokansli.

Hon förde med tiden allt mer in frågor om lesbiskas hälsa i RFSL:s arbete och var initiativtagare till det som en kort bit in på 2000-talet kom att bli Lesbiska hälsomottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm, den första mottagningen för homo- och bisexuella kvinnor. (Mottagningen finns fortfarande kvar, nu som Gynekologisk HBT-mottagning.)

Anna var också medförfattare till tidiga rapporter kring lesbisk hälsa och var under en period fram till 2005 tillförordnad verksamhetschef vid RFSL:s förbundskansli. Förutom sitt mångåriga engagemang inom RFSL var hon under 1980-85 ordförande i EKHO (Ekumeniska gruppen för kristna hbtq-personer) och 2011 invigningstalade hon vid Stockholm Pride.

Anna vigde sitt professionella liv åt att förändra samhället och var med om att lägga grunden och skapa förutsättningarna för det arbete RFSL utför idag. Hon var också personligen en galjonsfigur och ingick 1995 registrerat partnerskap med livspartnern Britt Dahlgren som det första kvinnliga paret i Sverige. Britt och Anna fick 40 år tillsammans och var under den tiden förebilder för många. Anna beskrivs, av sina vänner, som varm, rolig, generös, klok och bekräftande.

Anna Mohr levde på jorden mellan 1944 och 2020, men hennes arbete lever kvar för alltid. Tack!

Mathilda Piehl, kollega med Anna Mohr 2005-2009

Bilden ovan är från när Anna Mohr (t.h.) och Britt Dahlgren ingick registrerat partnerskap i Stockholms stadshus den 2 januari 1995.