Alla i RFSL har rätt att må bra i sitt engagemang

RFSL

Tidigare i våras framkom anklagelser om mobbning inom den dåvarande förbundsstyrelsen. Genom kartläggningen som följde blev det tydligt att det fanns en destruktiv samarbetskultur som drabbat flera personer i styrelsen. Som nyvald förbundsordförande tar jag anklagelserna om missförhållanden på stort allvar och ser det som min viktigaste uppgift att visa på ett hållbart och inkluderande ledarskap.

Min företrädares avgång i april satte igång en omedelbar process inom RFSL som gick ut på att ta reda på vad som hänt under mandatperioden. Som en första, snabb åtgärd erbjöds alla ledamöter, också de som avgått, externt professionellt samtalsstöd. Därefter beställdes en kartläggning av en extern, oberoende part, för att ta reda på vad som hänt och utifrån det kunna avgöra nästa steg.

Kartläggningen visade att styrelsearbetet har präglats av ett bristande arbetsklimat, konflikter och dysfunktionalitet. Sammanfattningsvis har många mått dåligt under den förra mandatperioden. RFSL:s revisorer och auktoriserad revisor bedömde utifrån kartläggningens tydliga resultat att en fortsatt utredning inte var motiverad.

Insikterna från kartläggningen ledde till att RFSL:s tidigare förbundsstyrelse fattade beslut om en åtgärdsplan som ska skapa goda förutsättningar för den nya förbundsstyrelsen och säkerställa att något liknande inte sker igen. Den nya förbundsstyrelsen kommer att rustas med en grundlig och utförlig styrelseutbildning. Vi kommer att sätta tydligare rutiner för hur styrelsen ska arbeta och bete sig mot varandra och andra, och inte minst vad som ska göras om frågan om mobbning väcks igen. Vidare ska förbundsstyrelsen coachas av en extern part som följer arbetet nära i 6-7 månader.

På kongressen i mitten av maj valdes en ny förbundsstyrelse baserat på valberedningens förslag. Nu är det vårt ansvar som ny förbundsstyrelse, och mitt yttersta ansvar som RFSL:s förbundsordförande, att leda arbetet vidare, både med åtgärdsplanen och organisationens bredare mål.

Jag ser det som min främsta uppgift att som RFSL:s förbundsordförande leda styrelsen och organisationen på ett hållbart och inkluderande sätt. Det är självklart för mig att den som lägger sin tid och sin kunskap på att arbeta med hbtqi-politik och vår organisations framtid och utveckling, ska må bra i det.

Sandra Ehne, förbundsordförande RFSL