Sexuell läggning och könsidentitet en fråga för FN

RFSL

Trots massiva protester kunde idag mandatet att inrätta en oberoende expert i frågor kring sexuell läggning och könsidentitet säkras i FN.

Positionen kommer att innehas av Vitit Muntarbhorn, en expert inom mänskliga rättigheter från Thailand.

Mr. Vivit Muntarbhorn

Mr. Vivit Muntarbhorn

Förslaget att inrätta en expertposition initierades av sju latinamerikanska länder på FNs råd för de mänskliga rättigheterna i juni 2016. Länderna som stod bakom var: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexiko, Uruguay och El Salvador.

Förslaget och antagandet har sedan föregåtts av stora konflikter och diskussioner. I november presenterade Botswana, på uppdrag av den afrikanska gruppen i FN, en resolution som bestred att sexuell läggning och könsidentitet skulle erkännas som mänskliga rättigheter. Därefter har hbtq-organisationer världen över mobiliserat och 850 ideella organisationer från 157 länder har engagerat sig.

Totalt röstade idag 84 länder för resolutionen och 77 länder emot.

– Idag påminns vi om rådets grundläggande uppdrag, och FN:s förpliktelse att verka för mänskliga rättigheter och jämlikhet för alla. Vi uppmuntras av den öppna dialogen med medlemsstaterna i ASEAN inför röstandet, och är särskilt tacksamma över Thailand som visade på ledarskap i att skydda det här mandatet, Ryan Silverio, regional samordnare från Asien.

Det här är ett viktigt steg i FN:s uppdrag att värna universaliteten i mänskliga rättigheter. Konkret innebär det att medlemsstaterna måste skydda alla människor från diskriminering och våld, även det som baseras på sexuell läggning och könsidentitet.

– Den oberoende expertens position är avgörande när det gäller att belysa de fruktansvärda våldsbrott och den diskriminering som människor råkar ut för på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Men också i att ge rekommendationer kring hur man kan arbeta med detta kommer att hjälpa länder att ta ansvar i att skydda hbtq-personer, kommenterade Micah Grzywnowicz, transaktivist och internationell rådgivare på RFSL.

Experten får till uppgift att se över implementeringen av nuvarande lagar, vad som saknas och vad som är god praxis. Men också att skapa medvetenhet kring våld och diskriminering baserat på sexuell läggning och könsidentitet. Experten kommer att föra dialog och konsultera med stater och andra aktörer samt underlätta kapacitetsbyggande och samarbete för att ta itu med våld och diskriminering.

– Att skydda de mänskliga rättigheterna fortsätter att vara det viktigaste för att skapa fred och trygghet för alla människor överallt, alltid, säger Steve Letsike, chef på Access Chapter 2, en sydafrikansk hbtqi-organisation för mänskliga rättigheter.

Läs det gemensamma uttalandet från de 850 organisationer som arbetat för det här resultatet.

votingresult

Skärmavbild 2016-11-21 kl. 23.57.38