44 procent av KD-kandidaterna håller dörren öppen för kompromiss med SD

RFSLFoto: Rebecka Ekholm /RFSL

44 procent av kristdemokraternas toppkandidater som besvarat RFSL:s valenkät håller dörren öppen för att kompromissa med Sverigedemokraterna i hbtqi-frågor. Det här är allvarligt och RFSL ser med oro på vad Sverigedemokraternas politik kan föra med sig.

Inför valet genomförde RFSL i juni en enkät riktad till riksdagskandidater. I den ställdes frågor om hur kandidaterna ställer sig i hbtqi-politiska frågor. En ytterligare fråga ställdes också till alla riksdagskandidater utom de från SD. Frågan löd: Anser du att ditt parti bör kunna kompromissa med Sverigedemokraterna i hbtqi-frågor på riksnivå?

Totalt svarade 275 riksdagskandidater på frågan, varav 18 var kristdemokrater. 8 av 18 av dessa kandidater, det vill säga 44 procent, svarade att de inte tagit ställning ännu. Det är överlägset störst andel av alla partier.

– Det är alarmerande att så stor andel kristdemokrater håller dörren öppen för att kompromissa med SD i hbtqi-frågor. Det visar att hbtqi-rättigheter kan vara hotade om SD och KD får bestämma, säger RFSL:s förbundsordförande Trifa Shakely.

När RFSL undersökt partiernas hbtqi-politik placerar sig SD sist. SD har aldrig röstat för någon reform i riksdagen med verklig tyngd som stärker hbtqi-personers rättigheter, varken om familjebildning, diskrimineringslagstiftning eller transfrågor.

SD har dessutom ställningstaganden som i praktiken särskiljer människor på grund av etniskt eller nationellt ursprung eller religion. En rapport från Acta Publica visade nyligen att 214 sverigedemokrater som kandiderar till valet i år har en koppling till högerextremism. Sverigedemokraterna var således det partiet som hade flest kopplingar till nazism eller annan form av högerextremism, i nutid.

– Ansvaret vilar tungt på Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna att inte ge Sverigedemokraterna inflytande i frågor om mänskliga rättigheter. Det är hög tid att lova väljarna att dörren för kompromisser med SD är helt stängd, säger Trifa Shakely.


Länkar
Svarsresultat enkätfråga om att kompromissa med Sverigedemokraterna i hbtqi-frågor
Attacker och tystnad. En rapport om hotet mot hbtq- och srhr-frågor i Sveriges kommuner (RFSU)
RFSL:s valrapport