Frågor och svar, vad händer nu?

RFSL hade under våren 2016 en dialog med socialdepartementet som meddelat att de kommer lägga fram ett lagförslag om att betala ut ersättning frivilligt till de som blivit steriliserade till följd av könstillhörighetslagen. Departementet tillsatte en utredning som ska lägga fram förslag på hur ersättningen ska kunna betalas ut och med vilket belopp. RFSL har träffat utredaren. Här hittar du frågor och svar om vad som händer nu.

Vad händer med stämningsansökan och förslag om ersättning?

RFSL:s hade färdigställt en stämningsansökan mot staten om skadestånd för tvångssteriliserade transpersoner, med individer som ställt upp som pilotfall.

Samma dag som RFSL kopierade de sista papperna för att kunna lägga ansökan på posten – fick förbundsordförande Ulrika Westerlund ett samtal från Socialdepartementet.

Under de senaste veckorna har RFSL haft en dialog med departementet som meddelat att de kommer lägga fram ett lagförslag om att betala ut ersättning frivilligt till de som blivit steriliserade till följd av könstillhörighetslagen. Först nu har detta blivit offentligt och vi kan dela informationen.

Hur mycket pengar handlar det om, hur och när?

Departementet har tillsatt en utredning som ska lägga fram hur ersättningen ska betalas, när det kan bli verklighet och vilket belopp som kan bli aktuellt. Vi har tidigare hänvisat till vårt krav som vi lämnade år 2013 då vi ansåg att 300 000 kr var ett rimligt belopp med hänsyn tagen till svensk skadeståndspraxis och praxis från Europadomstolen. I kontakter med utredaren har vi nu meddelat att vi i dagsläget tycker att ett något högre belopp är rimligt och om vi skulle behövt stämma staten vid domstol hade vi också begärt ett något högre belopp. Departementet har tidigare sagt att senast den första juli 2018 borde lagen kunna träda ikraft och ersättning börja utbetalas och det hoppas vi fortfarande gäller. För en del kanske det känns som ett långt tidsperspektiv, men det är mycket kortare än vad en domstolsprocess skulle vara.

Detta är alltså ett förslag till en lagstiftning som behöver röstas igenom med majoritet i riksdagen – men i dagsläget verkar det finnas en majoritet bland partierna.

Är det här bra och vad innebär det? 

Det här är förstås en väldigt god nyhet och en anledning att fira en stor delseger. Det här innebär att staten och regeringen erkänner det övergrepp som begåtts i och med den lagstiftning Sverige haft när det gäller möjligheten att byta juridiskt kön.

Vad händer om beloppet inte är rimligt?

RFSL kommer att bevaka vilken ersättning staten föreslår ska utbetalas. Om det är en relativt rimlig nivå och vi bedömer att det är små chanser att nå större framgång i domstol kommer vi helt enkelt att lägga ned rättsprocessen. Om ersättningen verkar vara alldeles för låg och vi tror att det finns möjlighet att nå framgång med ett högre belopp i domstol kommer vi istället återuppta den färdiga stämningsansökan som vi har liggandes i dagsläget. Vi vill dock påminna om det i dagsläget inte finns något helt självklart belopp, utan vi får göra en juridisk bedömning av läget när vi vet vad regeringen och utredningen föreslår och med vilka argument.

Är det bara de som varit med i RFSL:s och de andra organisationernas skadeståndsprocess som kan få ersättningen?

Nej, tanken är att alla som har blivit tvångssteriliserade till följd av det tidigare lagkravet i könstillhörighetslagen ska kunna få detta.

Vilka dokument kommer att krävas för att kunna få ersättningen? Finns det en risk att personerna som begär att få ersättningen kommer att bli kända med namn?

RFSL har haft en dialog med utredningen om vilka beviskrav som kommer att ställas och vad som kommer att krävas för att uppfylla dem. Bland annat kan det bli fråga om att skicka in beslutsdokument från Socialstyrelsens rättsliga råd. RFSL har framfört att vi anser att enskilda personer ska ha möjlighet att få vägledning kring detta, eftersom det kan vara svårt att veta var en kan få tag på sitt beslut om en inte har sparat det själv. Vi har också framfört att vi anser att sekretess på berörda personers identiteter är helt nödvändigt.