En Blommande Priderörelse

PrideRFSLFoto: Tine Alawi

Det finns idag drygt 50 olika pridefestivaler i Sverige. De samarbetar ofta med varandra och RFSL har blivit en slags länk mellan dem. För att ytterligare stärka banden mellan festivalerna har RFSL lanserat projektet En Blommande Priderörelse med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Projektet är nu inne på sitt andra år.

Stöd till alla Pridearrangörer

Årets stora nyhet är  att man tagit fram en helt ny plattform för att stärka och underlätta kommunikationen mellan pridearrangörerna – pridekartan.se. Tillsammans med en pridemanual som tas fram och det pridepaket som nu utformas skapas ett grundläggande stöd till såväl nya som etablerade pridefestivaler.

Genom projektet kan alla pridearrangörer erbjudas kostnadsfri närvaro från RFSL för att föreläsa, stärka kunskapen och att hålla tal. Pridefestivaler finns i hela landet och det är viktigt dör RFSL att det stöd och den samverkan som erbjuds inte utgår från ett storstadsperspektiv, och att alla typer av pridearrangörer inkluderas.

Riktat stöd

I och med ökat stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse får 2016 åtta pridearrangörer ett förmedlat programstöd med syfte att till att utveckla sitt arbete och programinnehåll. Samtliga utvalda festivaler har en tydlig regional eller nationell betydelse.

De festivaler som får stöd 2016 är Falu Pride, Jönköping QomUt, Luleå Pride, Malmö Pride, Stockholm Pride, Sundsvall Pride, Växjö Pride och Westpride.

Genom att ha ett gemensamt program och utbud kan de enskilda festivalerna stärka sin genomslagskraft och nå en så bred publik som möjligt. Dessutom kommer Pride-arrangörer att kunna ta del av de program som skapas inom projektet.

Den stora Pridekonferensen

Helgen 28-30:e oktober 2016 planeras en uppföljning på 2015 års lyckade pridekonferens. Målet är att i år ha en större representation från de olika pridefestivalerna. Presentationer, kunskapsstärkande, erfarenhetsutbyte och nätverkande står i fokus. Som komplement till konferensen anordnas en öppen träff för representanter från olika pridearrangörer i samband med Stockholm Pride.

Pride activists

Insamling

Varje pridefestival är ett gyllene tillfälle att göra engagemanget kring hbtq-frågor till en konkret handling i form av bidragsgivande. Projektet har därför tagit fram ett insamlingskoncept som ska göra det lättare för festivalbesökare och allmänhet att ge ett bidrag till hbtq-arbetet. Konceptet är kopplat till insamlingskampanjen jagarfri.nu, en kampanj RFSL driver för asylsökande hbtq-personer. Jag är Fri belyser syftet med pride och påminner om alla de som inte kan delta.

Pridesamtal

RFSL är glada över projektet

RFSL är mycket stolta över projektet En Blommande Priderörelse. Ett projekt som stärker, utvecklar och möjliggör hbtq-aktivism, och tar tillvara på det stora engagemanget för hbtq-personers mänskliga rättigheter som finns bland arrangörer och besökare.

– Projektet bidrar till att förändra attityder och fördomar, ett arbete som aldrig får glömmas bort eller bli oviktigt. Ett perspektiv är att hbtq-frågor inte bara handlar om att få vara med vem en vill, utan att få vara den en är. I den frågan lyfter vi än fler minoriteter än hbtq-personer i projektet, säger Emma Percival, West Pride.

– För oss handlar pride om att förmedla kunskap och sprida kärlek så att alla människor i Växjö ska kunna känna friheten att vara den hen vill och älska den hen vill, berättar Magnus Holm, ordförande för Växjö Pride.