Rainbow Academy i Sri Lanka

InternationelltKatarina StenkvistFoto: Hiran Hemantha

Ett skiftande och oförutsägbart bidragslandskap är en verklighet för hbtq-organisationer världen över. För att stärka organisationernas kapaciteter och metoder i insamlingsarbetet ordnade Rainbow Academy ett skräddarsytt insamlingsprogram för hbtq-organisationer. Deltagarna i Rainbow Fundraising träffades i Sri Lanka i februari 2017 för att lära och dela strategier för att hålla igång deras organisationer.

Kampen för att skapa en bättre värld där människor kan åtnjuta de mänskliga rättigheterna oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck drivs inte av ekonomiska- eller materiella intressen, den är inte heller nödvändigtvis helt boroende av dem. Men en förutsättning för hållbar aktivism är ett förutsägbart och stabilt stöd från allierade och bidragsgivare.

I en värld med stundtals snabba förändringar rörande vilka finansieringsmöjligheter som finns är hbtq-organisationer sårbara för förändringarna i landskapet av bidragsgivare och geopolitiska utvecklingar som är bortom deras kontroll. Att utveckla strategier för att hantera denna sårbarhet är en nyckelfaktor i att hålla igång en organisation.

En behovsbedömning RFSL gjort hösten 2016 identifierade insamling som en stor utmaning bland hbtq-organisationer. Därför skapade RFSL:s internationella utbildningsprogram Rainbow Fundraising – en veckolång insamlingsutbildning skräddarsydd för hbtq-organisationer.

I februari 2017 träffades 20 deltagare från syd och sydöstra Asien i Colombo, Sri Lanka, och delade erfarenheter och god praxis i arbetet med crowdfunding, institutionella bidragsgivare såväl som andra insamlingsstrategier.

Som alltid i Rainbow Academys utbildningar låg tyngdpunkten på att skapa en generös atmosfär med många möjligheter för deltagarna att utbyta sin expertis. Förutsättningar, lagar och kontext skiljer sig mycket åt mellan länder i regionen och därför finns inga färdiga svar. Fokus låg på att ge deltagarna en verktygslåda med olika metoder för att samla resurser.

Fyra externa experter bidrog till kunskapsdelandet och en mängd ämnen berördes inklusive digitala kampanjer, ansökningsskrivande och hur man hanterar beroende av bidragsgivare.

 

tama