Globala trender

InternationelltShakhawat Hossain RajeebFoto: Ershadul Hamid Pavel

Vilka är de globala trenderna inom hbtq-rättigheter? Vilka är konsekvenserna av ett krympande civilt rum och hur påverkar det hbtq-rättigheter? Hur kan vi stötta organisationer, hbtq-frågor och ideella organisationer när regeringarna förbjuder dem? Det här är några av de frågor som talarna försökte besvara när det talades om det krympande rummet i civilsamhället på en paneldiskussion som en del av Stockholm Pride den 26 juli.

Det är en global trend att kontrollera hbtq-organisationer på olika ställen i världen. Det har resulterat i minskad finansiering, licensannullering, störning i tillhandahållande av tjänster som leder till ökad diskriminering och våld. Som det mest sårbara minoritetssamhället är hbtq-personerna redan de mest drabbade.

Talarna underströk behovet av att se frågan ur ett holistiskt perspektiv. Hbtq-rörelsen är sammanknuten med andra organisationer i det civila samhället och den mötesfrihet, föreningsfrihet och yttrandefrihet som åtnjuts av samtliga intressenter. Särskilt i länder där hbtq-organisationer förlitar sig på andra rörelser är det extremt viktigt med ett intersektionellt perspektiv.

Trosbaserade organisationer, bidragsgivare, ideella organisationer, media etc. är alla en del av det civila samhället. Det måste finnas en bättre kommunikation och enighet mellan alla dessa grupper i kampen mot förtryckande lagstiftning, skrämseltaktiker, övervakning och andra mekanismer som staten använder för att tysta ned civilsamhället i den nationella säkerhetens och utvecklingens namn.

Paneldeltagarna underströk att man måste hitta innovativa sätt att hantera finansieringskriser eller krissituationer som kan uppstå på grund av plötsligt politiskt kaos eller ny lagstiftning.

Moderator var Kajsa Bornedal, internationel chef på RFSL, paneldeltagare var Emilie Weiderud, policyrådgivare i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på Svenska Kyrkans Internationella avdelning, Charlotta Norrby, enheten för stöd till det civila samhället på Sida och
 Shakhawat Hossain, hbtq-aktivist och styrelseledamot för Boys of Bangladesh och ILGA Asia.