Projekt, hiv och hälsa

Hälsa, sex och hivRFSL

Sexperterna Chatt, Nyanlända hbtq-personers hälsa, workshops om sex, säkrare sex och hiv/STI till Newcomers är projektverksamheter som bedrivs av RFSL.

Sexperterna Chatt

Sexperterna Chatt är en del av RFSL:s arbete med hälsa och hivprevention. Sexperterna Chatt drivs av RFSL Stockholm på uppdrag av RFSL, med medel från Folkhälsomyndighetens verksamhetsbidrag för hivprevention. Verksamhet har drivits nationellt sedan 2009, och målgrupperna är framför allt transpersoner och män som har sex med män. Sexperterna Chatt finns on-line på Qruiser.com och på Facebook två-tre kvällar i veckan. Här kan personer från målgrupperna få svar på frågor, och vi pratar med nästan 1500 personer per år. Tjänsten är mycket uppskattad.

Volontärerna i Sexperterna Chatt ingår själva i målgruppen och utbildas innan de börjar jobba. Sexperterna Chatt erbjuder även utskick med gratis kondomer och glidmedel.

Nyanlända hbtq-personers hälsa

Nyanlända hbtq-personers hälsa är ett projekt som startades i april 2015 och pågår till årsskiftet. Projektet drivs av RFSL i samarbete med RFSL Stockholm, och finansieras med medel från Stockholms läns landsting. Syftet är att undersöka hur nyanlända hbtq-personer i Stockholm upplever svensk sjukvård, sexualupplysning och hivprevention. Under året genomförs en enkätstudie samt en intervjustudie. Vi har också kontakt med migrationsverket och andra organisationer som möter nyanlända hbtq-personer. Dessutom görs en materialinventering av den information kring sex och hiv som redan finns, och ser på hur den kan förbättras.

Testpoint

Projektet Testpoint startade den 16 mars 2015 och är RFSL:s hivtestning. Testpoint drivs i samarbete med RFSL Stockholm och finansieras med projektmedel från Folkhälsomyndigheten. Projektet erbjuder hivtestning med snabbt provsvar på nattklubben Candy och på videoklubben Basement. Sedan starten har cirka 400 personer testat sig hos oss och fått veta sin hivstatus, och har fått en kvarts enskilt samtal med en hivpreventör. Testningen bedrivs framför allt i Stockholm, men gör nedslag på andra orter i landet.

Workshops om sex, säkrare sex och hiv/STI till Newcomers

Workshops om sex, säkrare sex och hiv/STI riktat till RFSL:s Newcomers-grupper drivs av enheten för hälsa och hivprevention med medel från Folkhälsomyndigheten. RFSL har utvecklat workshops specifikt för Newcomers sedan 2013, men har nu utökat verksamheten.

Målgrupperna är nyanlända, asylsökande och papperslösa hbtq-personer från hela världen. Workshoparna har uppskattats av målgruppen. Deltagarna har tyckt att de har lärt sig väldigt mycket nytt och fått en chans att prata om ämnen som de kanske inte har pratat så mycket om tidigare. RFSL har även utbildat personer ur RFSL Newcomers att själva hålla i workshop hos Newcomers-grupper runtom i landet.