Information om sexuell hälsa för nyanlända hbtq-personer

Hälsa, sex och hivRFSL

RFSL har tagit fram en broschyr för nyanlända hbtq-personer om sexuell hälsa, säkrare sex och vilka rättigheter man har som hbtq-person i Sverige.

Broschyren är på engelska och kommer att distribueras genom RFSLs avdelningar runt om i landet och nätverket Newcomers för nyanlända hbtq-personer. Det går även bra att ladda ner broschyren som pdf här:

Sexual health and rights in Sweden (pdf, 8,4 mb, nytt fönster)