Vad du behöver veta om smittfri hiv

HivRFSL

Nästan alla som vet att de lever med hiv i Sverige idag - 95 procent - har smittfri hiv. Det har man när man får behandling som gör att mängden virus i kroppen minskar tills det är så lite kvar att det inte ens går att mäta. Då kan viruset inte föras vidare till någon annan. Man lever fortfarnde med hiv och behöver fortsätta ta sin medicin men man är smittfri och hälsan behöver inte påverkas särskilt mycket alls.

Vad du som partner behöver veta om smittfri hiv.

Vad är smittfri hiv?

Smittfri hiv betyder att man lever med hiv men att virusnivåerna i kroppen är så låga att de inte ens går att mäta. Så blir det för nästan alla som lever med hiv och har stått på behandling i minst sex månader. Då kan viruset inte föras vidare genom sex och man har helt enkelt smittfri hiv. För att undvika överföring av könssjukdomar är det fortfarande viktigt att använda kondom vid anala och vaginala samlag, oavsett vilken hiv-status du har.

Om man är orolig för att få hiv så är det faktiskt säkare att ligga med någon som vet om att den har smittfri hiv än med någon som inte har testat sig och inte vet om den har hiv.
#säkrasteligget #smittfri

Hur lång tid tar det för någon som lever med hiv att bli smittfri?

Hur länge man måste medicinera för att få ner viruset till omätbara nivåer är individuellt. För vissa tar det ett par månader, för andra kan det ta längre tid. För att behandlingen ska räknas som välfungerande och man ska kunna säga att man har smittfri hiv behöver virusnivåerna vara väldigt låga vid två mätningar i rad, med 3-6 månaders mellanrum. Det är viktigt att att medicinerna tas på rätt sätt och att inga uppehåll görs i medicineringen. Nästan alla i Sverige blir smittfria.

 

Ola lever med smittfri hiv.

 

Vad förändras för personer som lever med smittfri hiv?

Alla som vet om att de lever med hiv har kontakt med en hiv-läkare. När man räknas som smittfri kan läkaren besluta att man inte längre behöver berätta om sin hiv för sexpartners så länge kondom används, eftersom det inte finns någon risk att överföra hiv till någon annan.

För de flesta som lever med hiv är det en lättnad att veta att man inte kan överföra hiv via sex till någon annan. Man kan sluta oroa sig för att överföra hiv till sin partner, och partners kan slappna av och njuta på ett annat sätt. Då finns det heller ingen anledning att vara orolig och avstå från sex bara på grund av att man själv eller ens partner lever med hiv.

Cristian lever med smittfri hiv.

 

Hur får folk fortfarande hiv när nästan alla som lever med hiv är smittfria?

De allra flesta som får hiv i Sverige idag får det av någon som inte vet om att hen har det. När man precis har fått hiv får man höga virusnivåer i kroppen och då är det lätt för viruset att spridas vidare till sexpartners. Därför är det viktigt att testa sig regelbundet. Ju fler som testar sig och snabbt kan få behandling om de har fått hiv desto bättre. RFSL berättar mer om testning.

Jörgen lever med smittfri hiv.

Läs mer om Smittfri hiv

Här finns några länkar till källor och intressant läsning om smittfri hiv.

Smittfri.se

Folkhälsomyndighetens informationssida ”Hiv idag”

Forskningsartikel om hiv i Sverige i den akademiska tidskriften HIV Medicine, på engelska

Folkhälsomyndighetens rapport – Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Forskning om hivbehandling som prevention (HPTN 052-studien), på engelska

Forskning om hivbehandling som prevention (PARTNER-studien), på engelska

Faktablad om smittsamhet från AIDSMAP, på engelska.