Smittfri hiv – vad är det?

HivRFSLFoto: Olivia Arbouz

En person som har hiv och har välfungerande behandling kan få så låga nivåer av viruset i kroppen att personen inte kan överföra hiv till någon annan vid sex.

Hur är det att leva med smittfri hiv?

Ola lever med smittfri hiv, sen 14 år tillbaks. Han levde i många år efter diagnosen utan sexuella relationer, och hoppas nu att alla ska förstå att välbehandlad hiv inte smittar, utan att man kan ha sex utan att oroa sig för att hiv ska överföras.

Joachim Illena lever med smittfri hiv, för hen har omätbara virusnivåer i kroppen. Personer som hen dejtar som reagerar på ett bra sätt när hen berättar att hen har hiv är generellt fina personer som hen vill ha i sitt liv. Hen brukar berätta ganska snabbt för nya personer om sin hivstatus för att kunna sålla bort personer som reagerar negativt.

Cristians medicinering mot hiv fungerar utmärkt, och han har omätbara nivåer av hiv i kroppen. Det gör att viruset inte kan bryta ner hans kropp och att han heller inte kan överföra hiv till någon annan vid sex. Det är skönt att veta det, tycker han.

Jörgen lever med smittfri hiv, för han har omätbara virusnivåer i kroppen. Jörgens läkare säger att han är säkraste ligget, eftersom han inte kan ge hiv vidare vid sexuella kontakter. Han tycker det finns många anledningar att använda kondom för att skydda mot könssjukdomar, men att det borde bli allmänt känt att det inte främst är för att undvika att hiv överförs, om personen har omätbara virusnivåer.

Vad är smittfri hiv?

Om en person lever med hiv och har en väl fungerande behandling är smittsamheten minimal. Man har bedrivit forskning med par där den ena är hiv-positiv och den andra inte. Den visade att ingen hiv-negativ individ fått hiv av sin hiv-positiva partner så länge denna har haft en välfungerande behandling.

Cirka 87 % av alla som vet om att de har hiv i Sverige får mediciner, och av dessa har 92 % en välfungerande behandling. Detta innebär att de flesta som får hiv idag, får det av någon som inte känner till att de har hiv.

Hur lång tid tar det för någon som medicinerar att få en välfungerande behandling?

Hur länge man måste medicinera för att få ner viruset till omätbara nivåer är individuellt. För vissa tar det ett par månader, för andra kan det ta längre. För att behandlingen ska räknas som välfungerande behöver virusnivåerna vara väldigt låga vid två mätningar i rad, med 3-6 månaders mellanrum.

Det är viktigt att medicinerna tas på rätt sätt och att inga uppehåll görs i medicineringen.

Vad förändras för personer som har välfungerande behandling?

Den behandlande läkaren kan besluta att man inte längre behöver berätta om sin hiv för sexpartners så länge kondom används, eftersom det inte finns någon risk att överföra hiv till någon annan.

Det är, för de flesta, en lättnad att veta att man inte kan överföra hiv via sex till någon annan. Man kan sluta oroa sig för att överföra hiv till sin partner, och partners kan slappna av och njuta på ett annat sätt.

Läs mer om Smittfri hiv

Här finns några länkar till källor och intressant läsning om smittfri hiv.

Folkhälsomyndighetens rapport – Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Forskning om hivbehandling som prevention (HPTN 052-studien)(engelska)

Forskning om hivbehandling som prevention (PARTNER-studien)(engelska)

Folkhälsomyndighetens kampanj ”Hiv idag”

Posithiva gruppens kampanjsite smittfri.org

Faktablad om smittsamhet från AIDSMAP (engelska)

Om kampanjen och filmerna

Jag lever med smittfri hiv är en informationskampanj av RFSL i samarbete med Posithiva Gruppen.

Film: Levande Video, Olivia Arbouz.
Musik: Max Sjunnesson

Tack till alla medverkande näringsidkare och skolor som upplät sina lokaler för inspelning.

Materialet är framtaget med ekonomiskt stöd från statsanslaget, Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, som syftar till att nå målen i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60)