PrEP – medicin för att förebygga hiv

HivRFSL

PrEP (pre-exponerings profylax för hiv) är antivirala mediciner mot hiv som en hiv-negativ person kan ta för att undvika att få hiv. I Sverige är PrEP inte tillgängligt.

Truvada, det läkemedel som oftast används som PrEP, är godkänt av Läkemedelsverket som en del av medicineringen för personer som lever med hiv, men är inte godkänt för att användas som PrEP. I dagsläget används Truvada som PrEP i USA, och den används även i vissa forskningsstudier i Europa. Truvada är den enda medicin som är godkänd att använda som PrEP av det amerikanska läkemedelsverket (FDA). PrEP tas oftast som en tablett om dagen under den tid man vill ha en skyddande effekt. Forskning visar att det kan fungera att ta medicinen 2-24 timmar innan sex och under de två påföljande dagarna.

Hur effektivt är PrEP?

Forskningsstudier har visat att PrEP kan förebygga att hiv överförs sexuellt. Bland män som har sex med män har olika studier visat att PrEP kan minska risken att få hiv med cirka 40-90 %, jämfört med personer som inte tar PrEP. Medicinen ger alltså inte ett hundraprocentigt skydd mot hiv.

En person som har tillräckliga läkemedelsnivåer av PrEP i blodet, i ändtarmen och i könet kommer att ha ett skydd mot hiv, då läkemedlet hindrar viruset från att ta sig in i kroppens celler och börja föröka sig. För att PrEP ska fungera krävs att personen tar sina mediciner kontinuerligt enligt ordination, för att läkemedelsnivåerna i kroppen inte ska bli för låga, och skyddet försvinna.

Vad kan vara negativt med PrEP?

Truvada är en hivmedicin som har relativt få biverkningar. Kroppen behöver dock vänja sig vid medicinen, och i början av medicineringen är det inte ovanligt med illamående, trötthet, magproblem och huvudvärk.

Det finns en oro att hiv ska utveckla resistens mot Truvada på grund av PrEP. Om personer som tar PrEP ovetandes får hiv och fortsätter använda enbart Truvada kan detta ge viruset möjlighet att utveckla resistens mot medicinen, eftersom en hivinfektion kräver olika typer av antivirala mediciner för att hålla infektionen i schack. Därför är det är viktigt att enbart personer som inte har hiv får PrEP. Hivtestning innan PrEP-medicineringen startar och även regelbundet under tiden som PrEP tas, är avgörande. Truvada är en dyr medicin, och det är viktigt att ge medicinen främst till personer som har hög risk att få hiv.

Vad tycker RFSL om PrEP?

RFSL vill se att PrEP blir ytterligare ett sätt att arbeta för att förebygga hiv i Sverige. Kondomer är effektiva när de används, men alla lyckas inte med kondomanvändning. Hiv fortsätter att spridas, särskilt inom mer riskutsatta grupper. PrEP kan inte ersätta andra sätt att jobba med hivprevention, men skulle ge ett komplement till de metoder som redan finns.

RFSL tycker att PrEP borde erbjudas till personer som har en hög risk att få hiv, och att användandet subventioneras för utsatta riskgruppen såsom män som har sex med män som har många oskyddade sexuella kontakter, personer som säljer sex, par där en individ är hiv-positiv och den andra hiv-negativ, och transpersoner med hög risk att få hiv, med flera.