Europeisk hälsoenkät för transpersoner

Hälsa, sex och hivRFSL

Du som är transperson kan hjälpa oss förbättra tillgången till hälso- och sjukvård för transpersoner i Europa. RFSL och TGEU genomför nu tillsammans en hälsoenkät för transpersoner. Enkäten genomförs samtidigt i Sverige, Georgien, Polen, Serbien och Spanien och vänder sig till transpersoner som är 16 år eller äldre.

I den här enkäten använder vi “transpersoner” som ett paraplybegrepp för personer vilkas könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det kön de tilldelades vid födelsen. I begreppet transpersoner räknar vi även – men inte enbart – in ickebinära, personer som är genderqueer och personer som bryter mot normer för kön (gender non-conforming).

Varför delta i enkäten?

Ditt deltagande kommer att hjälpa oss att utvärdera hur situationen inom hälso- och sjukvården ser ut för transpersoner i ditt land.

Enkäten är helt anonym. Vi kommer inte att fråga om saker som kan göra det möjligt att identifiera dig och vi frågar inte efter namn eller adress.

Vi kommer att använda svaren från enkäten för att göra rekommendationer till de olika ländernas makthavare för att förändra hälso- och sjukvården så att den blir mer tillgänglig för transpersoner. Vi kommer också att utforma utbildningskoncept till vården utifrån enkätens resultat.

Läs gärna igenom bakgrundsinformationen om enkäten innan du börjar. När du har läst klart kan du starta enkäten genom att klicka på enkätlänken. Vi tackar på förhand för att du deltar, din tid och input är värdefull för oss.

Vem kan delta?

Enkäten riktar sig till transpersoner som är 16 år eller äldre, som bor i Sverige, Polen, Serbien, Spanien och Georgien (eller har bott där senaste 12 månaderna).

Vad handlar enkäten om?

Enkäten innehåller frågor om hälsa och välbefinnande. Vi frågar också om erfarenheter som du haft inom den generella hälso- och sjukvården, såväl som inom den transspecifika vården.

Med den allmänna/generella sjukvården, menar vi den icke-transspecifika vården såsom vårdcentral, tandläkare, akutmottagning eller besök hos specialist såsom gynekolog, onkolog etc.

I denna enkät betyder transvård allt som är relaterat till social eller medicinsk transition/könsutredning. Det kan vara psykologbesök, utredning hos psykiater, hormonbehandling, eller fysiska ingrepp såsom kirurgi.

Vi frågar ställer också frågor om bakgrundsvariabler såsom könsidentitet och transbakgrund, för att kunna se om tillgång till hälso- och sjukvård samt bemötande skiljer sig mellan personer med olika transerfarenhet. Vi har försökt utforma dessa frågor med stor försiktighet, vi är medvetna om att dessa frågor är intima och kan vara känsliga att svara på.

Hur kan jag delta?

Enkäten finns online och är helt anonym. Du kan fylla i den när du vill, vi avslutar insamlingen av data den 31 oktober 2016. Enkäten finns på engelska, svenska, polska, spanska och georgiska. Du kan välja vilket språk som passar dig bäst.

Det har tar ungefär 30 minuter att besvara enkäten. Medan du besvarar enkäten kommer du att kunna se hur långt in i enkäten du kommit med hjälp av en mätare längst ner. Man kan tyvärr inte sluta mitt i och fortsätta senare, så starta bara enkäten om du har tid att slutföra den med en gång, är du snäll.

Om du inte har internet, eller om du har problem med någon av termerna i enkäten och behöver hjälp, kontakta RFSL, så kan du få hjälp eller få en utskriven version av enkäten. Du hittar kontaktuppgifter till Vierge på RFSL nedan.

De flesta frågorna är flervalsfrågor som gör att vi kan jämföra svar mellan olika länder. Det finns inga rätt eller fel svar på frågorna. Vi vill veta vad du personligen tycker och känner eller gör. Några frågor har öppna svarsalternativ som ger dig möjlighet att i egna ord berätta om dina upplevelser. Till varje fråga finns instruktioner om hur du fyller i frågan. Vi försöker förklara svåra termer som vi använder i enkäten.

Alla svarsalternativ är kanske inte relevanta i det land du kommer från. Försök svara utifrån vad du tycker gäller i ditt land.

Jag vill delta!

Tack för att du vill vara med! Nedan hittar du länkar till enkäten på olika språk. Du kan välja det språk du föredrar oavsett vilket land du i nuläget bor i och kommer att svara utifrån.

Enkäten på svenska

Enkäten på engelska

Enkäten på georgiska

Enkäten på polska

Enkäten på serbiska

Enkäten på spanska

Kontakt

RFSL:s kontaktperson är Vierge Hård, sakkunnig transfrågor RFSL & RFSL Ungdom vierge.hard@rfsl.se

För mer information om själva enkäten, kontakta Adam Smiley, health officer på Transgender Europe. adam@tgeu.org