Funktionalitet och tillgänglighet

Hälsa, sex och hivRFSLFoto: Mahshid Rasti

RFSL vill i Funkisprojektet skapa bättre förutsättningar för hbtq-personer med normbrytande funktionsvariationer.

En helt ny gränsöverskridande plattform har skapats där RFSL, funktionshindersorganisationer, LSS-personal och personer som bor på gruppboenden och/eller jobbar på dagliga verksamheter möts. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Funkisprojektet arbetar för att flera mötesplatser för hbtq-personer som bor på gruppboende, serviceboende eller jobbar på daglig verksamhet ska startas upp runtom i Sverige. Funkisprojektet arbetar också för att personer som bor på gruppboende och/eller jobbar på dagliga verksamheter ska kunna starta upp samtalsgrupper med fokus på hbtq-frågor och normer. Det finns ett stort behov att få utrymme och att få ta plats och prata om sina erfarenheter, samt att lära sig om sina och andras rättigheter.

Projektet har även tagit fram normkritiska utbildningar och arbetssätt. Från 2015 till 2017 utbildas personal som jobbar på LSS-verksamheter och i funktionshindersorganisationer.

Samtidigt arbetar RFSL internt med kompetenshöjande insatser, och strävar efter att bli en tillgängligare organisation. Läs gärna RFSL:s tillgänglighetspolicy (PDF, öppnas i nytt fönster).

Funkisprojektet drivs nationellt av RFSL Förbundet och RFSL Stockholm och är finansierat av Arvsfonden.

Funkisprojektet finns även på Facebook