Europeisk enkät om trans för yrkesverksamma inom vård och social omsorg

Hälsa, sex och hivRFSL

Du som arbetar inom vård och/eller social omsorg kan hjälpa oss genom att svara på denna enkät om dina erfarenheter och kunskaper om trans. Enkäten vänder sig till alla som arbetar inom vård och social omsorg och genoförs samtidigt i Sverige, Georgien, Polen, Serbien och Spanien.

Transgender Europe (TGEU) är en europeisk paraplyorganisation där RFSL och andra organisationer som arbetar för transpersoners rättigheter ingår. Just nu genomför RFSL tillsammans med TGEU och andra medlemsorganisationer i Georgien, Polen, Serbien och Spanien en undersökning om kunskapsnivån om trans inom vård och omsorg. Målet med den här undersökningen är att i förlängningen öka kunskapen om hur hälso- och sjukvården ser ut för transpersoner.

Transpersoner är en utsatt grupp i samhället och vi vet att många transpersoner skjuter upp eller till och med avstår från att söka vård på grund av oro för vilket bemötande de kan komma att få.

Om du är vårdgivare och verksam i Sverige, Georgien, Polen, Serbien eller Spanien vill vi därför gärna ha svar från dig, oavsett om du har erfarenhet av att ge hälso- och sjukvård åt transpersoner eller inte. Vi vill lära oss av dina erfarenheter av och synpunkter på hur hälso- och sjukvården för transpersoner är organiserad i det land där du är verksam, vilka behov du ser vad gäller utbildning och dina tankar rörande transvård.

Svara på enkäten här. Om du vill fylla i enkäten på något anat språk än svenska hittar du länkar till det på samma sida.

Kontakt

RFSL:s kontaktperson är Vierge Hård, sakkunnig transfrågor RFSL & RFSL Ungdom vierge.hard@rfsl.se

För mer information om själva enkäten, kontakta Adam Smiley, health officer på Transgender Europe. adam@tgeu.org