RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Så arbetar RFSL med hälsa och hiv-prevention

RFSL har arbetat med frågor som rör hiv och sexualitet sedan hivepidemin startade i Sverige, 1982. Vi arbetar med en sexualpositiv hivprevention som riktar sig till de grupper som är mest påverkade av hiv och könssjukdomar och för att stärka alla hbtq-personers hälsa.

Transvård

Många transpersoner behöver vård och behandling för att kroppen ska kunna stämma bättre överens med könsidentiteten.

Hiv

Hiv betyder humant immunbristvirus och är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. Det upptäcktes i början av 1980-talet och idag kan de flesta som har hiv i Sverige få en bra och effektiv behandling men det går fortfarande inte att bota.

Smittfri hiv

En person som har hiv och har välfungerande behandling kan få så låga nivåer av viruset i kroppen att personen inte kan överföra hiv.

Hivtest på RFSL

Hos RFSL kan du få hivtest med snabbt provsvar på vissa orter i landet. Mottagningarna är främst till för transpersoner samt män som har sex med män.

Testnings- påminnelse

För dig som är man och har sex med andra män eller för dig som är transperson finns RFSL:s testningspåminnelse. Det är en SMS-tjänst där du kan få påminnelse per SMS när det är dags att testa sig för hiv och könssjukdomar.

Könssjukdomar

Det finns en mängd sexuellt överförbara infektioner, eller könssjukdomar, som man som sexuellt aktiv kan behöva ha lite koll på.

Blodgivning

Ända sedan hiv kom till Sverige har det funnits olika regler gällande blodgivning beroende på sexuell praktik. Här hittar du fakta om blodgivning.

Projekt, hiv och hälsa

Sexperterna Chatt, Nyanlända hbtq-personers hälsa, workshops om sex, säkrare sex och hiv/STI till Newcomers är projektverksamheter som bedrivs av RFSL.

Att bli och vara förälder

RFSL Stockholms projekt om hbtq-familjer samlar information om föräldraskap, om att bli och vara förälder som hbtq-person. Där hittar du också relevant juridisk info för regnbågsfamiljer.  

Funktions-variation

RFSL vill i Funkisprojektet skapa bättre förutsättningar för hbtq-personer med erfarenhet av normbrytande funktionsvariationer.