RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN
RFSL

Så arbetar RFSL med hälsa och hiv-prevention

RFSL har arbetat med frågor som rör hiv och sexualitet sedan hivepidemin startade i Sverige, 1982. Vi arbetar med en sexualpositiv hivprevention som riktar sig till de grupper som är mest påverkade av hiv och könssjukdomar och för att stärka alla hbtq-personers hälsa.

Hiv

Hiv betyder humant immunbristvirus och är ett virus som bryter ner kroppens immunförsvar. Det upptäcktes i början av 1980-talet och idag kan de flesta som har hiv i Sverige få en bra och effektiv behandling men det går fortfarande inte att bota.

Smittfri hiv

Nästan alla som vet att de lever med hiv i Sverige idag - 95 procent - har smittfri hiv. Det har man när man får behandling som gör att mängden virus i kroppen minskar tills det är så lite kvar att det inte ens går att mäta. Då kan viruset inte föras vidare till någon…

PrEP - medicin för att förebygga hiv

PrEP (pre-exponerings profylax för hiv) är antivirala mediciner mot hiv som en hiv-negativ person kan ta för att undvika att få hiv. I Sverige är PrEP godkänt, men ännu inte tillgängligt i praktiken.

Hivtest på RFSL

Hos RFSL kan du få hivtest med snabbt provsvar på vissa orter i landet. Mottagningarna är främst till för transpersoner samt män som har sex med män.

Testnings- påminnelse

För dig som är man och har sex med andra män eller för dig som är transperson finns RFSL:s testningspåminnelse. Det är en SMS-tjänst där du kan få påminnelse per SMS när det är dags att testa sig för hiv och könssjukdomar.

Transvård

Många transpersoner behöver vård och behandling för att kroppen ska kunna stämma bättre överens med könsidentiteten.

Könssjukdomar

Det finns en mängd sexuellt överförbara infektioner, eller könssjukdomar, som man som sexuellt aktiv kan behöva ha lite koll på.

Projekt, hiv och hälsa

Sexperterna Chatt, Nyanlända hbtq-personers hälsa, workshops om sex, säkrare sex och hiv/STI till Newcomers är projektverksamheter som bedrivs av RFSL.

Blodgivning

Ända sedan hiv kom till Sverige har det funnits olika regler gällande blodgivning beroende på sexuell praktik. Här hittar du fakta om blodgivning.

Hiv i smittskyddslagen

Informationsplikt är en av flera förhållningsregler som personer som lever med hiv måste följa enligt den gällande smittskyddslagen. Informationsplikten kräver att den som lever med hiv ska informera sina sexpartners om sin hiv. Läs här om RFSL:s syn på detta.

Att bli och vara förälder

RFSL Stockholms projekt om hbtq-familjer samlar information om föräldraskap, om att bli och vara förälder som hbtq-person. Där hittar du också relevant juridisk info för regnbågsfamiljer.