Föreningsstöd

AvdelningarRFSL

Förbundet stöttar avdelningarna i RFSL på olika sätt. Här är några exempel på hur ni som avdelningar kan få hjälp, stöd och verktyg i ert arbete genom att kontakta vår föreningsutvecklare och ta del av Avdelningshandboken.

Föreningsutvecklare

Vår föreningsutvecklare heter Linnea Risinger och kan nås på 076-890 76 10 och linnea.risinger@rfsl.se. Henne kan ni kontakta om ni har frågor om saker som rör avdelningarna. Hon finns för att stötta och peppa avdelningarna med demokratiutveckling, medlemsvård, utbildningar och kontakt med förbundet.

Avdelningshandboken

Avdelningshandboken är en smidig samling dokument och handledningstips kring allt vad en avdelning i RFSL kan behöva veta. I nio kapitel behandlar den sådant som vad RFSL är och hur förbundet fungerar, grundläggande hbtq-kunskap och begrepp, avdelningens grundläggande verksamhet, organisation och demokrati (årsmöte, verksamhetsplan), avdelningens ekonomi, tips kring att utbilda och föreläsa, påverkansarbete och media, medlemshantering och stödsystem samt krishantering.

Avdelningshandboken hittar ni i avdelningarna på Alfresco uppdelad i en pdf för varje kapitel. Här finns också olika matnyttiga bilagor, som mallar och exempeldokument, efter varje kapitel. Avdelningshandboken på Alfresco (pdf).

Stödverktyg

E-post: Varje avdelning får e-postadresser från RFSL enligt mallen ”avdelningen@rfsl.se”. För att få tillgång till att administrera er e-post ska ni kontakta webmaster anders.hultman@rfsl.se

Medlemsregister: RFSL har ett medlemssystem som heter KomMed. För att få tillgång till att hantera era medlemmar behöver ni välja en medlemssekreterare som fyller i detta avtal om sekretess angående medlemsregistret (pdf) och skickar in till förbundet.

Hemsida: Alla avdelningar får en egen hemsida på www.rfsl.se

Alfresco: Alfresco är en plattform där man delar dokument som RFSL använder. Alla avdelningar har en egen mapp och har sitt eget användarnamn och lösenord för att logga in.