För medlemmar

Newcomers, asyl och juridisk rådgivningRFSLFoto: Eveline Johnsson

Är du en hbtq-person som söker asyl, som nyss kommit till Sverige eller som fått avslag på din asylansökan? Välkommen till Newcomers – nätverket för asylsökande och nyanlända hbtq-personer.

RFSL öppnar genom sitt nätverk Newcomers en mötesplats för dig som flytt förföljelse på grund av sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Mötesplatsen är även till för dig som flyttat hit genom anknytning eller av andra orsaker samt för dig som fått avslag på din asylansökan i Sverige.

Här träffar du nya vänner, får lära känna andra hbtq-personer och delta i aktiviteter. Du kan till exempel få träning i det svenska språket, få tips om jobb och eller stöd med att hitta ett boende. Vi hjälper dig med ta reda på var det finns bra sjukvård och hur svenska myndigheter och institutioner fungerar. Nätverket kan vid behov också förmedla kontakt med RFSL:s juridiska rådgivning och ordna stödsamtal.

Newcomers Stockholm träffas varje vecka. Vill du komma på ett av våra möten? Mejla oss så ger vi dig information om plats för träffarna: newcomers.stockholm@stockholm.rfsl.se

För möten i andra delar av landet se Kontakt.

Varmt välkommen!

Kontakt Newcomers

E-post: newcomers@rfsl.se