RFSL Logotype

Vi finns på Facebook


På Gång:

Årsmöte!

Missa inte vårt årsmöte den 23/2, läs mer om mötet och hur du kan engagera dig i föreningen här.

 


 

 

Alla medlemmar är välkomna att delta på styrelsemöten. Meddela gärna din närvaro till skaraborg@rfsl.se så förbereder vi fika och dagordning till dig.

Viktig information från valberedningen

Då har valberedningen påbörjat sitt arbete och har redan fått några förslag samt pratat med några ur sittande styrelse.

Vi vill nu ha nomineringar till de platser som ska tillsättas på årsmötet eller eventuella omval.

Tänk på att du kan nominera de som redan sitter i styrelsen och även nya förslag på personer som skulle passa in i styrelsen för RFSL Skaraborg. Viktigt är dock att du tillfrågat personen du nominerar.

Utdrag ur stadgarna:
§ 5.3.2 Styrelsen ska bestå av ett udda antal ledamöter, minst fem (5) och max elva (11) - inklusive ordförande, kassör och eventuella andra benämnda poster. Av det totala antalet platser ska mångfald eftersträvas.

De som valberedningen skall tillsätta är följande ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, 1-7 ledamöter, ersättare, revisor samt revisors ersättare.

Nomineringar kan lämnas till valberedning@skaraborg.rfsl.se med namn och kontaktuppgifter till den som nomineras. Har du frågor eller funderingar går det bra att ringa undertecknad på 070-3266128

Hälsningar
Conny Wilsson
valberedning@skaraborg.rfsl.se

 


Välkommen till RFSL Skaraborg


Föreningen RFSL Skaraborg bildades 15 maj 1993 och är en lokalavdelning till Riksförbundet för homosexuellas,bisexuellas och transpersoners rättigheter. RFSL har till uppgift att förbättra den personliga och sociala situationen för homo- och bisexuella samt transpersoner (HBT). Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden.

RFSL Skaraborgs vision
 Ett samhälle fritt från heteronormativitet där varje människas identitet och livsrum respekteras. 

RFSL Skaraborgs verksamhetsidé
Vårt arbete syftar till att eliminera negativa attityder kring HBT. Detta gör vi genom att möta, påverka och utbilda människor på deras egna arenor samt vara en röst i debatten. Vår verksamhet ska även syfta till att stärka den enskilde HBT-personens identitet.

Kondomprenumeration

Vi har nu startat upp vår kondom prenumeration igen. Vi skickar ut kondomer och glidmedel en gång i månaden. Projektet gåt ut på att öka kondomanvändandet framför allt i Skaraborg. Är du intresserad av att få ett kondompaket hemskickat så skicka ett mail till maria@skaraborg.rfsl.se mailet ska innehålla namn och adress. Du kan när som helst avbryta din prenumeration.

 

 

 

Jag är Den Rosa Elefanten. Jag är ganska mångsidig.

Dels så är jag ett projekt som Skövde Kulturhus, RFSL Skaraborg, Slöjd i Väst, Stadsmuseet i Skövde och Svenska Kyrkan i Skövde driver tillsammans.

Jag kom till för att alla de vill jobba för att synliggöra hbtq-frågor i, och runt, Skövde. I det projektet kommer jag göra en massa saker. Jag ska till ett gymnasium och prata religion och hbt, jag ska hålla föreläsningar, visa lite filmer och annat roligt!

Men jag är inte bara projekt. Jag är också en fin symbol som kommer användas på hemsidor och i program för att visa när något har hbtq-inriktning. Så håll utkik efter mig! Gör du något som har den inriktningen så får du gärna klistra dit mig så det syns! Jag vill gärna finnas med på många ställen.

Senast ändrad 6 Feb 2014
© RFSL 1996-2014 | Vid synpunkter på sajten kontakta oss