Senaste nytt

 

2015-04-25

 

Nästa café blir den 2 maj 13.00 - 16.00 på Gamla Tingshusets café i Östersund.

Det kommer att finnas en eller fler från RFSL på plats!

 

Välkommen!


Next café will take place may 2 at 1pm until 4pm at Gamla Tingshusets café in Östersund.

There will be one or more people from RFSL on location!

Welcome!

 

2015-04-22

 

Hej vänner!


I morgon den 23 april 18.00 är det invigning av en Regnbågshylla som vi på RFSL Östersund har arbetat med tillsammans med Östersunds bibliotek.

 

Vi från RFSL kommer att hålla ett litet tal på ljusgården vid fontänen och sedan går vi upp till Regnbågshyllan!

 

Alla är välkomna att joina oss!

 

 

2015-04-20

 

Nästa café blir den 25 april 13.00 - 16.00 på Gamla Tingshusets café i Östersund.

Det kommer att finnas en eller fler från RFSL på plats!


Next café will take place april 25 at 1pm until 4pm at Gamla Tingshusets café in Östersund.

There will be one or more people from RFSL on location!

Welcome!

 

 

2015-04-06

 

Nästa café blir den 11 april 13.00 - 16.00 på Gamla Tingshusets café i Östersund.

Det kommer att finnas en eller fler från RFSL på plats!

Välkommen!


Vi söker cafévärdar! Är du intresserad? Hör av dig till britsy.mattsson@ostersund.rfsl.se



Next café will take place april 11 at 1pm until 4pm at Gamla Tingshusets café in Östersund.

There will be one or more people from RFSL on location!

Welcome!


We're searching for people to help out at the café! Are you interested? Contact us at britsy.mattsson@ostersund.rfsl.se

2015-04-01

 

Hej vänner!

 

Nu har vi satt mer detaljerade roller i styrelsen.

 

Vi kan presentera:

 

Josephine Svensson som Vice Ordförande.

 

Britsy Mattsson fortsätter vara ansvarig för sociala medier. (Facebook, hemsidan, mailen) samt som medlemsansvarig.

 

Sofia Smolle som Skolinformationsansvarig och pressansvarig.

 

Anna Mård som säkrare sex ansvarig, (framförallt Color of love).

 

 

Vi är riktigt peppade inför detta års arbete!

 

Vänligen,

Styrelsen för RFSL Östersund J/H

 

 

 

2015-03-20

Hej på er!

 

Kan efter årsmötet presentera den nya styrelsen :)

 

Ordförande: Anna Mård
Kassör: Britsy Mattsson
Ledamöter: Sofia Smolle, Johan Lunnelie, Mattias Björkblad, Josephine Svensson och Marit Råbock

 

Mer detaljerade roller kommer att presenteras så fort detta är klart.

 

Vi ser framemot ett fint år med er!

 

Varma hälsningar,

Styrelsen för RFSL Östersund J/H

 

 

 

2015-03-05

 

Verksamhetsberättelse 2014

 

RFSL Östersund J/H är en förening som arbetar för att hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera) ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som alla andra i regionen Jämtland/Härjedalen. Under verksamhetsåret 2014 har arbetet riktat sig mot människor på individ-, grupp och samhällsnivå.

Vid årsmötet 30 mars 2014 valdes 2014 års styrelse in. Styrelsen fick förtroende av årsmötet att välja ordförande. Vid konstituerande styrelsemötet 2014 omvaldes sittande ordförande, Jenny Svensson, till samma post. Till vice ordförande valdes vid konstituerande styrelsemöte, med förtroende från årsmötet, Sara Chi/Sahlin. Vid årsmötet fick sittande kassör/ekonomiskt ansvarig Britsy Mattsson, fortsatt förtroende. Det ekonomiska arbetet har, liksom under verksamhetsår 2013, fortsatt under 2014 med stöd av kassör vid RFSL Sundsvall, Morgan Grafström. Vi välkomnade vid årsmötet 2014 även Towe Blomqvist och Maribel Hansson in i styrelsen samt Sofie Brobeck till ersättare.

 

HIV/STI-PREVENTION

Under 2014 har föreningen RFSL Östersund J/H arbetat för att unga, unga vuxna och msm-gruppen har en god psykisk, fysisk och sexuell hälsa. Via medel från Statens Folkhälsoinstitut har en stor del av föreningens arbete således riktats mot dessa grupper. Föreningen har erbjudit råd och stöd, anordnat aktiviteter som främjar interaktion och känslan av samhörighet samt spridit kunskap genom föreläsningar.

 

Målgrupp

Föreningen har riktat sitt HIV/STI-preventiva arbete mot målgrupperna unga, unga vuxna samt msm-gruppen genom att erbjuda aktiviteter som denna grupp haft som önskemål.

 

Samverkan

Vidare har föreningen haft som mål att samarbeta med olika aktörer i regionen. Föreningen har ingått i regionens folkhälsoarbete SSSH (Styrgrupp för samhälle, sexualitet och hälsa) där vi samarbetat med smittskyddsläkare, Ungdomsmottagningen, Hud- och könsmottagningen samt representanter från Elevhälsan och Studenthälsan. Samverkan har skett genom diskussion och samtal vid samverkansmötena. Sammankallande för dessa har varit Folkhälsocentrum. Vi har även ingått i regionens Grupp 6 som är SSSH:s verksamhetsgrupp.

 

Föreningen fanns representerad och samverkade med andra aktörer i Jämtland-läns HIV/STI-preventiva arbete via kunskap-samhälle-sexualitetsutbildning 19 november. Sara Sahlin och Britsy Mattsson har medverkat och informerat personal, som arbetar kring unga och unga vuxna, kring sexualitet- och normfrågor utifrån ett hbtq-perspektiv.

 

Råd och stöd

Föreningens mål har varit att erhålla kunskap, informationsmaterial och kondomer. Vidare att delta vid arrangemang så som skolavslutning, World Aids Day och Storsjöyran samt att föreningen erhåller utbildning och fortbildning i frågor gällande HIV/STI-prevention. Nedan följder redovisning av detta arbete.

 

Föreningen har samarbetat med RFSU Jämtland vid Storsjöyran 28-30 juni, där styrelsen medverkade med tält och artiklar. Föreningarna erbjöd även lekar, aktiviteter och tävlingar samt delade ut kondomer. Föreningen RFSL Östersund J/H har även samarbetat med RFSU Jämtland på lokal nivå i anordning av Colour Of Love. Colour Of Love är en uppsökande samtalsmetod som riktar sig mot unga och unga vuxna, där fokus är sexualitet, normer och beteenden, för att motverka spridning av hiv- och andra sti:er. Målet har även varit att medverka vid skolavslutningar och studentfirande, vilket blev inställt pga. brist på informatörer. Istället anordnade RFSL Östersund J/H grillkväll 27 juni 2014 där Colour Of Love besökte och informerade. Mellan 18-20 personer medverkade.

 

Föreningen anordnade föreläsning med Suzann Larsdotter 25 september i samarbete med Studentkåren vid Mittuniversitetet i Östersund. Suzann höll i en föreläsning om könsorgans utseende och funktion, hur smittor kan överföras och olika normer kring detta. Det skedde vissa missförstånd från Studentkårens sida gällande reklam för eventet, varför färre människor än väntat besökte oss. Dock blev diskussionerna av mycket god kvalitet och besökare gav positiv feedback såsom ”varför vet inte alla detta?” ”varför får vi inte denna information på högstadiet?” och ”jag vill ha mer av detta!”

 

I samband med World Aids Day 6 december anordnades en konsert/musikcafé med lokala bandet Rags To Riches för insamling till Sveriges Radio ”Musikhjälpen” vars tema var HIV-frågor. Vi lyckades samla in 1050 kronor, vilket kan tyckas vara en nätt summa, men med omkring 100-talet besökare som kom och gick under konserten/musikcaféet, hoppas föreningen ändå att vi lyckades öka medvetenhet och sprida information, vilket var det huvudsakliga målet.

 

Föreningen har i samband med olika aktiviteter såsom caféverksamhet, Storsjöyran och utbildningar erhållit informationsmaterial, råd och stöd samt kondomer.

 

 

 

SOCIAL VERKSAMHET

 

Föreningen RFSL Östersund J/H:s vision har varit att alla hbtq-personer i regionen upplever en trygghet i samhället, där alla har en möjlighet om de så önskar och behöver, kan känna gemenskap med likasinnade.

 

Mötesplats

Föreningens mål har varit att erbjuda mötesplatser samt anordna caféverksamhet och andra aktiviteter för medlemmar och andra.

 

RFSL Östersund J/H har under året bedrivit caféverksamhet i syfte att synas, vara en mötesplats för HBTQ-personer samt nå ut med information om vår verksamhet och de frågor föreningen driver. Två av styrelsemedlemmarna utsågs i början av verksamhetsåret till caféansvariga. En diskussion fördes kring att se över möjligheten att vara på olika caféer i staden och även ute i länet och den 11 maj anordnades ett Söndagsfika på Törners Café i centrala Östersund. Ett tiotal personer deltog och idén fick positiv respons från flera håll. För att hjälpa nya medlemmar att hitta till rätt bord utan att skrämma bort personer som ännu inte kommit ut användes en vas med tygblommor som kännetecken.  

 

Under hösten har istället caféträffar hållits vid 10 tillfällen på Café Tingshuset, vilket drivs av Govido. Vi har haft öppet på lördagar i samband med Transgruppträffarna och olika medlemmar i föreningen har varit cafévärdar vid de olika tillfällena. Den 8:e november hade caféet pysseltema och erbjöd besökarna möjlighet att färglägga världskartor i regnbågens alla färger. Antal cafégäster har varierat från gång till gång. Gästerna som kommer till caféet är inte alltid här för att komma i kontakt med just oss och därför är det också svårt att avgöra hur många gäster vi haft vid varje cafétillfälle. Vid ett tillfälle hade vi en aktiv besökare, vid övriga tillfällen har vi haft minst 5-6 besökare, högst omkring 20-tal som aktivt sökte kontakt med föreningen vid cafébesök. Besökarna har fått råd, stöd och information om föreningen samt övriga aktuella ämnen och dessutom en möjlighet att knyta nya kontakter.  

 

En slutsats att dra av detta är hur betydelsefullt det är att vara synlig. Region Jämtland/Härjedalen är stort och många människor som bor utanför residensstaden Östersund har ingen möjlighet att besöka RFSL. Vi ser därmed ett stort behov bland människor att föreningen syns i hela regionen.

 

Andra aktiviteter

Föreningen har även anordnat andra aktiviteter såsom:

-       grillkväll den 27 juni. Omkring 18-20 personer deltog.

-       Transgruppsträffar

-       musikkonsert 6 december. Bandet Rags To Riches spelade för insamling till HIV-frågor.  

-       biovisning 22 november på Bio Regina i samverkan med Gamla Tingshuset. Föreningen visade filmen ”Are you a girl or what?” som handlade om hiv-frågan och sexualitet i Sydafrika. Filmen följdes upp med samtal.  

-       i samband med Storsjöyran anordnades lekar och tävlingar som var mycket populärt. Minst 70 personer deltog i frågesport och minst 15 barn och unga deltog i teckningstävling. RFSU stod för priserna.

-       transgruppsträffar. RFSL Östersund J/H anordnade träffar för transpersoner under hösten. Fyra träffar anordnades med olika teman såsom pyssel och samtalsteman. I samband med dessa anordnades även caféverksamhet, biovisning och föreläsning med Erika Wennerström. Uppslutningen var inte att önska då få transpersoner dök upp. Det upplevdes av de som medverkade att de fick stöd och gemenskap under dessa träffar.

 

Kommunikation om RFSL Östersund J/H:s verksamhet

För region Jämtland/Härjedalen blir kommunikationen avgörande för många människor. En stor del av föreningens medlemmar och andra kommer sällan i verklig kontakt med föreningen. Detta gör att kommunikationen varit viktig via Internet. Föreningen har informerat och kommunicerar om verksamheten via olika forum på internet, såsom vår webbsida, e-post samt sociala medier. Vi har även varit i mailkontakt med medlemmar, studenter, media och andra via dessa forum och även haft möjlighet att erbjuda råd och stöd.

 

MEDLEMSHANTERING

RFSL Östersund J/H:s vision har varit att alla medlemmar känner sig inkluderade och delaktiga i verksamheten.

 

Medlemsvärvning

Genom att erbjuda mötesplatser och aktiviteter, råd och stöd, information och utbildning är föreningens förhoppning att medlemmar väljer att stanna kvar i föreningen. Även genom att påvisa vikten av att föreningen finns, visa på historien och konsekvenser, är förhoppningen vidare att människor inser vikten av att RFSL får finnas kvar. Föreningen behöver medlemmar för att kunna finnas till och därför har vi under år 2014 strävat efter att värva nya.  

 

Kommunikation med medlemmar

Föreningen har kommunicerat och informerat regelbundet med medlemmarna via post, mail, hemsidan och sociala medier.

 

SAMVERKAN

RFSL Östersund J/H:s vision har varit att kunskap om hbtq-frågor skall vara en självklar del av samhället.

 

Samverkan med förbundet och andra RSFL-avdelningar

Vi skickade två styrelseledamöter; Maribel Hansson och Britsy Mattsson till kongressen 2-4 maj 2014.

 

Föreningen har samverkat med region Mitt (RFSL Östersund J/H, RFSL Sundsvall och RFSL Örnsköldsvik) kring Colour Of Love-kampanjen på Storsjöyran 2014 (31 juli – 2 augusti). Föreningen var även i kontakt med region Mitt utifrån utbildning och fortbildning i styrelsearbete, detta via ABF-Z. Kontakt togs via flera mail som skickades ut under september och oktober månad. Av olika anledningar fick föreningen inte återkontakt med övriga föreningar varför intern styrelseutbildning inte genomfördes.

 

Samverkan med andra föreningar och aktörer

Föreningen RFSL Östersund J/H har samverkat med Gamla Tingshuset utifrån lokaler i samband med olika verksamheter, såsom café, biovisning, transgruppsträffar och konsert (13 december). Samverkan har även skett med café Govido, vilka finns i Gamla Tingshusets lokaler.  

 

Föreningen RFSL Östersund J/H har under år 2014 även samverkat i styrgruppen för samhälle, sexualitet och hälsa (SSSH). Föreningen har medverkat vid fyra sådana sammankomster av totalt sex stycken. I denna samverkansgrupp medverkar Studenthälsan, Elevhälsan, Folkhälsomyndigheten och Folkhälsocentrum (sammankallande).  

 

Samverkan har vidare även skett med RFSU Jämtland utifrån Colour Of Love-kampanjerna under Grillkvällen 27 juni och Storsjöyran 28-30 juli. Föreningarna samverkade även under Storsjöyran kring sociala aktiviteter, tävlingar och sexualrådgivning. 

 

SEXUALPOLITISKT ARBETE

RFSL Östersund J/H:s vision har under året varit att varje människa har frihet att själv definiera sin sexuella identitet samt könsidentitet. Där vårt samhälle är fritt ifrån heteronormativitet. Sexuella handlingar som förorsakar annan person skada eller lidande får aldrig vara accepterat.

 

Ekonomi

Ett mål för föreningen har varit att kunna säkerställa sin ekonomiska överlevnad genom ett sexualpolitiskt påverkansarbete. Föreningen RFSL Östersund J/H har ansökt om verksamhetsbidrag från Folkhälsocentrum inför verksamhetsår 2015. Genom samarbetet i SSSH, där Folkhälsocentrum är sammankallande, har föreningen kunnat påverka och influera utifrån sexualpolitiska frågeställningar. Därmed har föreningen lyckats säkerställa sitt samhälleliga inflytande och indirekt även sin ekonomiska överlevnad. Föreningen ansökte om bidrag för att kunna erbjuda aktiviteter och påverka mer utanför Östersund kommun. Detta har beviljats, vilket också visat på vikten och betydelsen av RFSL:s sexualpolitiska påverkansarbete.

 

Föreningen synliggörs via media och internet

Föreningen RFSL Östersund J/H har utifrån Storsjöyran blivit intervjuade på Sveriges Radio p4, Jämtlands läns lokalradio. Detta dels utifrån RFSL och RFSU:s lokala arbete under Storsjöyran. RFSL Östersund J/H har även blivit intervjuade av densamme utifrån ökning av klamydia.

 

Föreningen har hemsida som uppdateras kontinuerligt, men syns även via sociala medier på Internet. Där läggs både lokala, nationella och internationella nyheter upp. Detta är också ett forum för människor att få råd och stöd.

 

Föreningen erbjuder råd och stöd till individer

Föreningen har erbjudit råd och stöd till individer under hela verksamhetsåret, bland annat via

-       Colour Of Love utifrån sexualfrågor.

-       caféverksamheten utifrån sexualfrågor, men även utifrån socialt stöd

-       Internet (mail, hemsida och sociala medier).

-       transgruppsträffarna, hösten 2014, riktat mot transpersoner.

 

Skolinformation

Föreningen har erbjudit information till länets skolor av utbildade RFSL-informatörer. Föreningen har besökt en skola i Bergs kommun, 18 december 2014, där två högstadieklasser fått RFSL-information.

 

UTBILDNING

RFSL Östersund J/H:s vision har varit att kunskap finns på alla nivåer inom Jämtlands län om hbtq-frågor.

 

Utbildning för styrelsen

Ett mål har varit att styrelse för RFSL Östersund J/H och aktörer för föreningen anskaffar sig adekvat utbildning gällande hbtq-frågor. Styrelsen har anordnat utbildningstillfällen i samverkan med Region Mitt och ABF-Z, som blev inställt då tiderna inte passade för övriga inblandade.

Styrelsen RFSL Östersund J/H skickade två styrelseledamöter till kongress 2-4 maj 2014.

 

Utbildning för medlemmar

Att medlemmar i föreningen RFSL Östersund J/H ges utbildning har varit en viktig del i det sociala och sexualpolitiska arbetet. Följande utbildningstillfällen har erbjudits:

-       Föreningen RFSL Östersund J/H har anordnat föreläsning utifrån transfrågor, identitet och kön 6 december. Föreläsare: Erika Wennerström.

-       Föreningen RFSL Östersund J/H anordnade föreläsning utifrån sexualitet, normer och kön i syfte att informera om smittspridning i samverkan med Studentkåren vid Mittuniversitetet i Östersund 25 september.

-       Föreningen har erbjudit medlemmar utbildning i Colour Of Love samt skolinformation men inte fått in intresseanmälningar för dessa.

 

Utbildning och information till aktörer runt om i länet

Föreningen har medverkat i Folkhälsocentrums utbildningssatsning ”samhälle, sexualitet och hälsa” för personal som arbetar med unga och unga vuxna. Två personer från styrelsen; Britsy Mattsson och Sara Sahlin medverkade och informerade om RFSL och hbtq-frågor. Detta blev mycket uppskattat av besökare som gav mycket god kritik till Folkhälsosamordnaren för RFSL:s insats. 

 

EKONOMI

Föreningens mål gällande ekonomin har varit att vara öppen för olika typer av förslag gällande ansökning av medel. RFSL Östersund J/H är en icke-vinstdrivande, ideell förening. Detta innebär att föreningen söker medel via andra aktörer och myndigheter utan intresse att gå med vinst. Föreningen har under 2014 varit öppen för olika typer av bidrag. Föreningen har ansökt om 90 000 kronor av Folkhälsocentrum. Föreningen har under 2014 följt upp ekonomin via ekonomiskt ansvarig; Britsy Mattsson, som redovisat kontinuerligt för föreningens ekonomi. Styrelsen för RFSL Östersund J/H har även sökt via andra vägar att ansöka om medel.

 

UPPFÖLJNING

Ett mål för RFSL Östersund J/H:s arbete har varit att följa upp och utvärdera verksamheten. Föreningen ser detta som ett sätt att främja och förbättra föreningens utveckling. Föreningens arbete har följts upp av styrelsen genom styrelsemöten. Föreningen hade sitt konstituerande styrelsemöte 7 maj. Detta följdes upp med en aktivitetskväll för styrelsen 25 april i syfte att förbättra samarbetet, lära känna varandra och komma närmare varandra i styrelsen. Under året har det varit totalt åtta styrelsemöten. Styrelsen för RFSL Östersund J/H har även haft tre arbetsmöten. Det ena den 10 juni i samverkan med RFSU Jämtland inför Storsjöyran. Det andra var internt inför transgruppsträffar och det tredje inför World Aids Day.

 

 

 

Verksamhetsplan 2015

 

RFSL Östersund J/H är en ideell förening som arbetar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället. Föreningen vilar på demokratiska grunder och är religiöst och partipolitiskt obunden. RFSL Östersund J/H:s verksamhet vilar på föreningsstadgar. Det är medlemmarnas och verksamhetens trygghet och säkerhet. Verksamhetsårets arbete presenteras i denna plan och är uppdelad i olika kategorier; HIV/STI-prevention, social verksamhet, medlemshantering, samverkan, sexualpolitiskt arbete och utbildning. Förutom dessa kategorier innehåller denna plan även mål för föreningens ekonomi samt hur verksamhetsåret följs upp.  

 

HIV/STI-PREVENTION

 

RFSL Östersund J/H:s vision är att unga, unga vuxna och msm-gruppen i region Jämtland/Härjedalen har en god psykisk, fysisk och sexuell hälsa.

 

MÅL

 

*  Föreningen riktar sitt HIV/STI-preventiva arbete mot målgrupperna unga, unga vuxna samt msm-gruppen.

 

*  Föreningen finns representerad och samverkar med andra aktörer i Jämtland-läns HIV/STI-preventiva arbete.

 

*  Föreningen finns representerad i olika delar av länet.

 

*  Föreningen erhåller kunskap, informationsmaterial och kondomer.

 

*  Föreningen deltar vid arrangemang så som skolavslutning, World Aids Day och Storsjöyran.

 

*  Föreningen erhåller utbildning och fortbildning i frågor gällande HIV/STI-prevention.

 

SOCIAL VERKSAMHET

 

RFSL Östersund J/H:s vision är att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska känna sig inkluderade i samhället och att alla har en möjlighet om de så önskar och behöver, erhåller gemenskap med likasinnade.

 

MÅL

 

*  Föreningen erbjuder mötesplats för medlemmar och andra.

 

*  Föreningen anordnar caféverksamhet och annan aktivitet.

 

*  Föreningen anordnar aktiviteter på olika platser i länet.

 

*  Föreningen informerar och kommunicerar om verksamheten via olika forum på internet. Så som vår webbsida, e-post samt sociala medier.

 

MEDLEMSHANTERING

 

RFSL Östersund J/H:s vision är att alla medlemmar känner sig inkluderade och delaktiga i verksamheten.

 

MÅL

 

*  Föreningen strävar efter att behålla medlemmar samt värva nya.

 

*  Föreningen kommunicerar och informerar regelbundet med medlemmarna.

 

SAMVERKAN

 

RFSL Östersund J/H:s vision är att kunskap om hbtq-frågor är en självklar del av samhället. För att nå fram till ett sådant samhälle är kunskapsspridning en viktig väg att gå, varför samverkan blir ett nyckelord i detta arbete.

 

 

MÅL

 

*  Föreningen tar del av RFSL-förbundets arbete och deltar vid konferenser, utbildningar och liknande.

 

*  Föreningen samverkar med Region Mitt kring utbildningar, sociala aktiviteter, CoL-kampanjer m.m.

 

*  Föreningen samverkar med andra externa föreningar och aktörer, såsom Gamla Tingshuset, SSSH, Grupp 6 och RFSU Jämtland.

 

SEXUALPOLITISKT ARBETE

 

RFSL Östersund J/H:s vision är att varje människa har frihet att själv definiera sin sexuella identitet samt könsidentitet. Samhället är fritt ifrån heteronormativitet. Sexuella handlingar som förorsakar annan person skada eller lidande får aldrig vara accepterat.

 

MÅL

 

*  Föreningen för ett sexualpolitiskt påverkansarbete såsom via SSSH och pridefiranden.

 

*  Föreningen synliggörs via media och internet.

 

*  Föreningen erbjuder råd och stöd till individer.

 

*  Föreningen erbjuder information till länets skolor genom utbildade informatörer.

 

UTBILDNING

 

RFSL Östersund J/H:s vision är att kunskap finns på alla nivåer inom Jämtlands län om hbtq-frågor.

 

 

MÅL

 

*  Föreningens styrelse och aktörer för föreningen anskaffar sig adekvat utbildning gällande hbtq-frågor.

 

*  Föreningen erbjuder sina medlemmar utbildning i relevanta frågor.

 

* Föreningen erbjuder utbildning och information till aktörer runt om i länet.

 

EKONOMI

 

Föreningen är öppen för olika vägar till finansiering av befintlig och eventuell ny verksamhet.

 

UPPFÖLJNING

 

 * Styrelsen utvärderar och följer kontinuerligt upp verksamheten genom bland annat styrelsemöten, för att främja utveckling och förbättring.

 

 * Styrelsen dokumenterar verksamheter såsom aktiviteter, för utvärderingen.

 

2015-02-05

 

Hej!

Nu är det dags för årsmöte!


Datum: 19 mars 2015

Tid: 18.00

Plats: Vita rummet, Gamla Tingshuset, Samuel Permansgata 13 i Östersund

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 19 februari.

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen?

Hör av dig till oss via e-post: britsy.mattsson@ostersund.rfsl.se

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Protokolljusterare
d. Rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner
- Fråga om kvarvarande krav hos kronofogden
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
13. Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter
v. Ersättare
b. Kongressombud
c. Valberedning
d. Revisorer
e. Ev arbetsgrupper/övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.


Hoppas att vi ses! 

Varma hälsningar,


Styrelsen för RFSL Östersund J/H:

Jenny Svensson, Britsy Mattsson, Sara Chi, Towe Blomqvist och Maribel Hansson

 

 

 

 

 

 

» Till nyhetsarkivet