RFSL Malmö

RFSL_MALMÖ_LOGGA

Välkommen till RFSL Malmö´s hemsida!

 

KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE RFSL MALMÖ

Datum: söndagen den 20 mars

Tid: kl. 14

Plats: RFSL Malmö, Stora Nygatan 18, Malmö

Vill Du engagera dig i mänskliga rättigheter, HBTQ-frågor och vad som kan göras i RFSL Malmö så finns det plats nu! 

Du som medlem har möjlighet att nominera kandidater till ordförandeposten, styrelseledamöter samt ledamöter i valberedning. Eftersom vi inte har någon valberedning i nuläget sker alla nomineringar från golvet på årsmötet. Den du nominerar ska vara tillfrågad och vara villig att ta på sig uppdraget.

 

Motioner skickas till , sista motionsdag är söndagen den 21 februari.

 

Handlingarna till årsmötet finns tillgängliga i lokalen och på hemsidan från söndagen den  15 mars.

 

Röstberättigade på mötet är de medlemmar som kan uppvisa giltigt medlemskort eller giltig legitimation, så att vi kan kolla upp ditt medlemskap via medlemsregistret.

 

Välkomna önskar RFSL Malmös styrelse

 

DAGORDNING:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlangden
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
 5. Mötesordförande
 6. Mötessekreterare
 7. Val av protokolljusterare
 8. Val av rösträknare

5.Fastställande av dagordningen

 1. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 2. Revisorernas berättelse
 3. Fastställande av resultat- och balansräkning
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Propositioner
 6. Motioner
 7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
 8. Val:
 9. Styrelse
 10. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
 11. Ordförande

iii. Kassör

 1. Övriga ordinarie ledamöter**
 2. Ersättare
 3. Kongressombud
 4. Valberedning
 5. Revisorer
 6. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 8. Mötets avslutande

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

 

Du får detta meddelande eftersom du har sagt att du accepterar att få e-post från RFSL. Du kan ändra denna inställning i Medlemstorget

 

After Work Cafe with RFSL

Fredag 19 Februrary

kl. 16-20

Stora Nygatan 18

Kom umgås, träffa nya människor och ha det kul efter en lång arbetsvecka på RFSL Malmös lokal!
 

RFSL Disco

 

Hej Medlemmar!

För några veckor sedan fick vissa medlemmar ett antal spam mejl som visade att de kommer från  eller . Vi har inte skickat ut dessa mejl och ber om ursäkt för det som har hänt. Vi har kontaktat förbundet som är ansvarigt för IT frågor om detta. De fixade det så fort de kunde och nu problemet verkar vara löst. Hela RFSL fått ett nytt e-postsystem för några veckor sedan som hade vissa problem. RFSL kommer nu byta till en ny e-postsystem på grund av dessa problem. Vi hoppas att det kommer att fungera smidigare i framtiden.

Mvh

RFSL Malmö Styrelsen

 

FIRA ALLA HJÄRTANS DAG MED EN FREDSDEBATT! <3

Kärlek utan gränser

Lördag 13 Februrary

kl. 15-18

Fryshuset, Sofielundsvägen 5

RFSL Malmö Newcomers deltar i diskussionen!


The topic is Love without Borders.
RFSL Malmö Newcomers will participate in the discussion!
Part of the discussion will be in English.

Facebook Event

After Work Cafe with RFSL

Fredag 12 Februrary

kl. 16-20

Stora Nygatan 18

Kom umgås, träffa nya människor och ha det kul efter en lång arbetsvecka på RFSL Malmös lokal!
 

RFSL Disco

Habitat Q, varje onsdag!

10991208_639165266229625_4748687527391221615_n

 

HaBiTat Q – En oas för dig som är homo, bi, trans, queer eller nyfiken och 13 – 19 år! Vi ses varje onsdag klockan 17-20 på Stora Nygatan 18 i Malmö!