Årsmötet börjar 17:00

Pga av att demonstrationen ”Ta tillbaka Larmtorget” också börjar 14:00 flyttar vi frsm mötet till 17:00.

 

Vi hoppas den ändrade tiden funkar för alla som hade tänkt komma innan.

Kallelsetill årsmöte!

Välkommen till RFSL Kalmar läns årsmöte 2016

 

RFSL Kalmar län vill härmed kalla alla sina medlemmar till årsmöte, lördag den 5:e mars. Även denna gång sker mötet i Kalmar, men förhoppningsvis kan vi lägga träffar på andra ställen i länet framöver. Ju fler aktiva medlemmar vi blir, desto mer kan vi sprida ut våra aktiviteter.

 

Vi har haft ett rätt tungt år med många förfrågningar och få aktiva medlemmar. Mycket av det arbete vi har utfört har skett i det dolda. Vare sig du är gammal eller ny medlem så vill vi varmt välkomna fler att engagera sig i vårt arbete. Om du är intresserad av att sitta i en arbetsgrupp, bidra med att hålla i aktiviteter eller på annat sätt hjälpa till, så skriv till .

 

I år vill vi även göra ytterligare en inbjudan. Då RFSL Västervik nyligen har bildats så vill vi gärna att även deras medlemmar känner sig välkomna att delta. Vi har planerat aktiviteter under hela lördagen, så att även ni som kommer långt ifrån ska känna att det blir värt resan.

 

Om ni är intresserade av att söka en av posterna i styrelsen så är ni välkommen att göra detta via mail. Det gör ni också till .

 

Då vi inte har fått några förslag eller motioner under det år som gått och vi inte heller har några propositioner så kommer själva årsmötet inte att vara så länge, så vi kommer att ha gott om tid till annat.

 

Tid: Lördag 5:e mars klockan 14:00

Plats: TIC-huset (Trygghet i Centrum) Trädgårdsgatan 20, 392 35  Kalmar

 

Tider och schemat för övriga aktiviteter kommer att läggas upp på hemsidan och Facebook så snart vi spikat allt. Om ni har förslag eller önskemål så hör gärna av er.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen RFSL Kalmar län

 

Handläggare:

Annelie ”Nellie” Skogsberg

Ordförande RFSL Kalmar län

 

Mötets dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 4. Val av årsmötespresidium
 5. Mötesordförande
 6. Mötessekreterare
 7. Val av protokolljusterare
 8. Val av rösträknare
 9. Fastställande av dagordningen
 10. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 11. Revisorernas berättelse
 12. Fastställande av resultat- och balansräkning
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Propositioner
 15. Motioner
 16. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
 17. Val:
 18. Styrelse
 19. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
 20. Ordförande (sittande ordförande är vald till årsmötet 2017)

iii. Kassör

 1. Övriga ordinarie ledamöter
 2. Ersättare
 3. Förtroenderådsombud
 4. Valberedning
 5. Revisorer
 6. Eventuella arbetsgrupper/övriga förtroendevalda
 7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 8. Mötets avslutas

Kalmarsund pride 2015

Imorgon, lördag den 12 september, är det dags för Kalmarsunds egen prideparad. Den utgår från Kalmarsundsparken klockan 14.00 och håller på i en timme. RFSL Kalmar län har startnummer åtta i paraden, och vi hoppas såklart att det är många av er som tänker gå med oss.

 

Vi kommer också att träffas klockan 12.00 i Kalmarsundsparken för att äta picknick, utbyta ideer och tankar kring RSFL och umgås. Ta med er picknickfiltar och mat så ses vi där!

 

Happy Pride!

 

Varma hälsningar,
RFSL Kalmar län

 

 

 

Kom och planera Pride med oss!

På fredag den 17:e tänkte vi ses och ordna med banderoll och dekor inför Stockholm Pride. Självklart kommer vi att använda detta även under Kalmarsund Pride och vi vill gärna att så många som möjligt kommer och bidrar med sina tankar om festivalerna.

Ansvariga för detta evenemang är jag (Nellie Skogsberg) och Jessica Ståhl.

Vi kommer ha en massa prylar med oss så vi kan göra oss både sedda och hörda i paraderna.
Förhoppningsvis kommer vi vara någonstans centralt i Kalmar, då många av dem som anmält sig jobbar och
förhoppningsvis kan ansluta sig direkt till oss.

Det vore dock väldigt kul om nästa pep kunde vara i någon av de övriga kommunerna, då vi haft väldigt stort fokus på Kalmar redan.

Hör gärna av er om ni har en lokal som ni kan tänka er att stå som värd för, så kommer vi mer än gärna ut och peppar hos er.

 

Varma hälsningar

RFSL Kalmar Län

Häng med på minigolf!

image